BGFlora.eu

 

Silene armeria L.

Silene armeria L., Sp. PL ed. 1 (1753) 420; Boiss. Fl. Or. 1 (1867) 583; Rohrh., Monogr. Silene (1868) 149; F.N. Williams, Journ. Linn. Soc. XXXII (1896)108; Hayek, Prodr. FL Penins. Balc. 1 (1924) 272; Chater et Waiters, FL Eur. 1 (1964) 174 —Кичуресто, армериевидно плюскавиче

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Silene L.
Вид: Silene armeria L.
Българско име: Кичуресто, армериевидно плюскавиче


Описание:

Едно до двегодишно, голо, 10 - 50 см високо растение. Стъблата единични (рядко по­вече), изправени или приповдигащи се, голи, в горните междувъзлия лепкави; неразклонени или разклонени. Листата голи целокрайни или в долния край с фино назъбен хрущялен ръб; приосновните в розетка, удължени до обратно ланцетно линейни, до 8 см дълги, до 1 см широки; стъбловите 5 - 8 двойки, приседнали; долните линейни, до яйцевидно елиптични, 2 - 8 см дълги, 0,6 - 2 см широки; горните по-къси, яйцевидно сърцевидни, с основата си полу обгръщат стъблото или ланцетни; Съцветието връхен, най-често симетричен дихазий със скъсени или удължени междувъзлия, в основата с 1 двойка ципести прицветници, винаги по-тесни от 4 мм. Цветовете двуполови, изправени, с голи дръжки. Чашката ципеста, гола, понякога виненочервено обагрена, цилиндрично бухалковидна, на долния край отрязана, от основата към горния край постепенно слабо разширена, със 5 зъбци, 12,5 - 15 мм дълга, с 10 успоредни неанастомозиращи жилки или с неясни жилки, при плода плътно прилегнала към него; чашечните зъбци тъпи, с широк ципест, крилат ръб. Венчелистчетата червени до розовочервени; нокътят гол, линеен, 7 - 8 мм дълъг, непосредствено преминаващ в пластинката или с две леки извивки отделен от нея; пластинката цяла, обратно яйцевидна до обратно яйцевидно триъгълна, на горния край заоблена или рядко назъбена, 4 - 5 мм дълга, около 3 мм широка, в основата с коронка от два линейно шиловидни, стигащи до средата ù израстъци. Тичинковите дръжки голи. Плодникът гол. Стълбчетата 3. Плодната кутийка цилиндрична, 7 - 8 мм дълга, около 2 мм широка, със 6 зъбци, с около 1,2 мм широк отвор, в долната част тригнездна. Карпофорът гол, 8 - 9,5 мм дълъг. Семената бъбрековидни, до сплеснато бъбрековидни, 0,55 - 0,71 мм дълги, кафяви, брадавичести; брадавичките ко- нични, на върха заострени.


Период на цъфтеж: Цъфти: V—VIII.


         Разпространение в България: По каменисти, тревисто каменисти и скалисти места в предпланините; из редки храсталаци край пътища. Разпространено из цялата страна; от 350 до 1400 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Централна и Южна Европа. Пренесено в Сибир, Индо-Хималайската област, Северна и Южна Америка.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4.

Silene armeria 1. Silene armeria 2. Silene armeria 3. Silene armeria 4.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.