BGFlora.eu

 

Silene asterias Griseb.

Silene asterias Griseb., Spicil. Fl. Rum. Bithyn. 1 (1843) 168; Boiss.; Fl, Or. I (8167) 654; Rohrb., Monogr. Silene (1868) 150; Vel., Fl. Bulg. (1891) 66; F. N. Williams, Journ. Linn. Soc. XXXII (1896) 109; Haeyk, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1 (1924) 272; Chater et Walters, Fl. Eur. 1 (1964) 174; Exs. PI. Bulg. Exs. № 435 —Мочурно плюскавиче

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Silene L.
Вид: Silene asterias Griseb.
Българско име: Мочурно плюскавиче


Описание:

Многогодишно, голо, 35 - 120 см високо растение с пълзящо подземно стъбло. Стъблото единично (рядко повече) голо, гладко, в горната част жлезисто лепкаво, неразклонено. Листата целокрайни, голи, рядко в долната част по ръба с къси меки власинки; приосновните обратно ланцетно лопатовидни до обратно яйцевидно лопатовидни, на върха заоблени или късо заострени, стъбловите 4 - 7 двойки; долните до 20 см дълги, до 3,5 см широки, обратно ланцетно лопатовидни до удължено лопатовидни, в основата късо сраснали, средните и горните по-малки, приседнали, ланцетни или елиптични, до основата свободни. Съцветието цимозно, със силно скъсени междувъзлия, образуващо многоцветна главичка в основата обвито от 2 - 4 двойки широко яйцевидно ланцетни до ланцетни, понякога на горния край шиловидно заострени, не по-тесни от 5 мм, ципести или тревисти листа. Прицветниците ципести, по-дълги от цветната дръжка. Цветовете двуполови, изправени, с голи до 3 мм дълги дръжки. Чашката цилиндрично бухалковидна, с 10 неанастомозиращи, често неясни жилки, 12 - 14 мм дълга, в основата леко стеснена, на върха с 5 яйцевидно ланцетни до ланцетни заострени зъбци, при плода, прилепнала към него. Венчелистчетата червени; нокътят обратно ланцетен, гол, около 8 мм дълъг, на горния край заоблен; пластинката обратно яйцевидна до удължена, целокрайна, на горния край заоблена, около 3,5 мм дълга, 1,5 - 1,6 мм широка, в основата с коронка от две малки пластинки. Тичинковите дръжки голи. Плодникът гол. Стълбчетата 3. Плодната кутийка около 6 мм дълга, до 3,5 мм широка, с 6 разперени зъбци, с около 2 мм широк отвор, в долната половина тригнездна, около 2 мм пода­ваща се над чашката. Семената бъбрековидни, тъмно виолетови до черни, 0,7 - 0,8 мм дълги, брадавичести; брадавичките остро конични, с много тесни черни върхове.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—VII.


         Разпространение в България: По планински мочурливи ливади, тресавища и сфагнови торфища. Западна Стара планина, Витошкия район (Плана пл.), Западните гранични пла­нини (Осоговска пл.), Рила. Посочва се за Витоша (Урум., 1930), Средна гора (Стоян. Стеф., 1924; Урум., 1929). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Албания, Югославия (Сърбия, Македония), Гърция, Балкански ендемит.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Silene asterias 1. Silene asterias 2. Silene asterias 3. Silene asterias 4. Silene asterias 5. Silene asterias 6

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.