BGFlora.eu

 

Solanum dulcamara L.

Solanum dulcamara L„ Sp. PL, ed. 1 (>753) 185; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc, II (1929) 100; Hawkes, Edmonds, Fl. Eur., Ill (1972) 198; S. assimile Friv., Flora (Regensb.) XXVTII (1836) 439 —Разводник, червено кучешко грозде

Семейство: Solanaceae Juss. 
Род: Solanum L.
Вид: Solanum dulcamara L.
Българско име: Разводник, Червено кучешко грозде


Описание:

Многогодишни растения.. Коренището късо, стелещо се, разклонено. Стъблата 50 - 180 (200) см дълги 2,5 - 5 мм в диаметър, катерливи или увивни, в основата вдървенели, разклонени от основата или в горната част, цилиндрични или с изпъкнали, тесни до широки заоблени ребра, зелени, голи до разсеяно просто влакнести или напластено късо влакнести. Листата на 0,3 - 4,5 см дълги, разсеяно късо влакнести до почти голи дръжки; петурите 1,2 - 11,5 см дълги, 0,6 - 6,5 (9) см широки, яйцевидно ланцетни до широко яйцевидни, в основата сърцевидни до закръглени или стреловидни, дълго заострени или остри, по-рядко отсечени на върха: долните и горните целокрайни или с 3 - 4 зъбчета; средните стъблови с едно широко връхно и в основата с 2 (4) дребни ланцетни листчета, голи до разсеяно прилегнало късо влакнести по двете повърхности или само по жилките гъсто влакнести. Съцветията разперени, рехави, връхни или странични метлици с по 10 - 40 цвята, разположени извън пазвите или срещу листата: съцветната ос силно разклонена, 1,0 - 5,0 см дълга до първото разклонение, гола или с единични власинки. Цветните дръжки 8 - 20 мм дълги, голи, рядко разсеяно прилегнало влакнести. Чашката 2,5 - 3,0 (5) мм дълга, звънчевидна; тръбицата гола или с единични къси власинки; дяловете 0,3 - 1,5 мм дълги, широко триъгълни, закръглени на върха, в горната част и по ръба късо прилегнало влакнести, по-рядко голи. Венчето 8 - 18 (20) мм в диаметър, 3 - 4 пъти по-дълго от чашката, тъмновиолетово; тръбицата фуниевидна; дяловете 7 - 10 мм дълги, звездовидно разперени, ланцетно триъгълни, късо заостре­ни или закръглени на върха, голи или в горната част и по ръба късо влакнести, в основата с 2 бели малки петна. Прашниците 5 - 7 мм дълги, бледожълти. Плодът 9 - 15 мм дълъг, 7,5 - 10 мм широк, яйцевиден или почти сферичен, червен, лъскав. Семената 2,0—3,0 мм дълги, до 2 мм широки, кръгли или бъбрековидни, белезникави или бледожълти, мрежесто набръчкани.

Изменчивост
F. dulcamara. Средните листа със стреловидни дялове или с една двойка дребни ланцетни  листчета в основата. Разпространено.
F. persicum (Willd.) Marzell in Hegi, Illust. Fl. Mittel. Eur., V, 4 (1927) 2593; S. dulcamara var. persicum (Willd.) Stoj. et Stef., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 979; S. persicum Willd in Roem. et Schult. Syst, IV (1819) 662. Средните листа без дялове и двойка листчета в осно­вата. Разпространено.

Стопанско значение: Отровно и лечебно растение. Надземната част е богата на стероидни глюкоалкалоиди — соламарин, томатидин и др., глюкозиди — солацеин, соланеин, дулкамеретинова киселина, както и на дъ­билни вещества и сопонини. Плодните дръжки се използват в народната ме­дицина вътрешно под формата на отвари като диуретично и потогонно сред­ство, а също така и като слабително. Външно под формата на компреси се прилагат при възпалителни процеси на кожата, хроничди екземи и др.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI -  VIII; плодоноси: VII - X.


         Разпространение в България:

По влажни и сенчести места, из храсталаци, покрайнини на гори, край бреговете на реки и потоци. Разпространено, от морското равнище докъм 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа, Средиземноморие (Северна Африка), Кавказ, Западен Сибир, Югозападна и Средна Азия. В Северна Америка натурализирано.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

Solanum dulcamara 1. Solanum dulcamara 2. Solanum dulcamara 3. Solanum dulcamara 4. Solanum dulcamara 5.

Solanum dulcamara 6. Solanum dulcamara 7. Solanum dulcamara 8. Solanum dulcamara 9. Solanum dulcamara 10.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.