BGFlora.eu

 

Soldanella pusilla Baumg.

Soldanella pusilla Baumg., Enum. Stirp. Transs. 1 (1816) 138; Vel., Fl. Bulg. (1891) 476; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1928) 28; Cros. et Pign., Webbia, 6 (1962) 443; S. Pawl., Fl. Eur. Ill (1972) 23; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. No 14 - Дребно крайснежно звънче

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Soldanella L.
Вид: Soldanella pusilla Baumg.
Българско име: Дребно крайснежно звънче


Описание:

Многогодишни растения. Коренището късо, възлесто; корените нишковидни. Стъблото 2 - 10 см високо, 0,5 - 1,0 мм в диаметър, към върха сгъстяващо се, приседнало, отчасти опадащо жлезисто влакнесто. Листата 5 - 15 мм дълги, 7 -  18 мм широки, бъбрековидни, слабо кожести, точковидно жлезисти, на 10 - 25 мм дълги, рано опадащи приседнало жлезисти или голи дръжки. Цветовете единични; прицветниците 2,5 - 5,0 мм дълги, 0,9 - 1,3 мм широки, ланцетни до широко ланцетни, по повърхността приседнало жлезисти. Цветните дръжки 2 - 9 мм дълги, приседнало жлезисти, при прецъфтяване удължаващи се. Чашката 2 - 5 мм висока, 1,0 - 1,5 мм широка, дяловете 5, ланцетни, приседнало жлезисти. Венчето 8 - 14 мм дълго, 6 - 12 мм широко, звънесто; венечните дялове плитко до 1/8 назъбени, приседнало жлезисти и с излъчва - ния, светлорозови до бели. Кутийката 10 - 15 мм дълга, 3 - 4 мм широка, почти цилиндрична, слабо стеснена към върха, отваряща се с 5 тъпи зъбчета, гола. Семената 0,5 - 0,6 мм дълги, 0,3 – 0,4 мм широки, неправилно многоъгълни, ръбести, с блестяща повърхност.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI, VII, плодоноси: VII—VIII.


         Разпространение в България:

Край топящите се снежни преспи, на силно овлажнена почва на силикатна основа. Витошки район (Витоша), Пирин, Рила, над 2200 м надморска височина. Посочва се за Средна и Западна Стара планина, Западни гранични плани­ни (Осоговска планина), Източни Родопи (Чал планина) (Урум., 1905, 1908, 1913, 1935).(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Soldanella pusilla

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.