BGFlora.eu

 

Stellaria holostea L.

Stellaria holostea L.,Sp. PL ed. 1 (1753) 422; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 215; S. holostea var. orientalis Vel., FL Bulg. Suppl. I (1898) 52; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. I, 1 (1924) 407 — Едроцветна звездица

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Stellaria L.
Вид: Stellaria holostea L.
Българско име: Едроцветна звездица


Описание:

Многогодишно растение с подземно тънко, дълго, пълзящо, разклонено стъбло, с къси стерилни и много по-дълги цветоносни издънки. Надземното стъбло 15 - 35 (60) см високо, приповдигащо се, остро четириръбесто, крехко, просто, само в горната част разклонено, голо, гладко или грапаво, с редки твърди, къси власинки. Листата ланцетни, линейно ланцетни до линейни, към върха дълго заострени, 3 - 9 см дълги и 0,5 - 1,3 см широки, твърди, сиво зелени, по ръба и средната жилка от долната страна (понякога и по цялата повърхност) грапави, с къси твърди реснички; всички листа приседнали. Съцветието връхен многоцветен рехав дихазий. Прицветниците изцяло тревисти, листовидни, по ръба ресничести. Цветните дръжки тънки, нежни, прави, 2 - 5 см дълги, с къси твърди власинки особено в горната си част, след прецъфтяването горният им край извит надолу. Цветовете 20 - 30 мм в диаметър. Чашелистчетата 5, яйцевидно ланцетни, остри, 7 - 10 мм дълги, с периферен бял ципест ръб, без ясно забележими жилки, голи или с редки къси власинки. Венчелистчетата 5, бели, 2 пъти по-дълги от чашелистчетата, врязани до средата. Тичинките 10, рядко по-малко, с жълти прашници. Стълбчетата 3. Кутийката кълбовидна, почти равна на чашката или по-къса, разтваряща се почти до основата на 6 дяла. Семената червеникаво кафяви, закръглено бъбрековидни, 1,5 - 2,5 мм дълги, по повърхността със заоблени папили, наредени в концентрични кръгове. Стопанско значение. Декоративно и медоносно растение. Пасе се от добитъка, но има данни, че е отровно за конете.


Период на цъфтеж: Цъфти: (Ill) IV—VI (VII).


         Разпространение в България: Из храсталаци и гори по сенчести, каменливи и скалисти места. Разпространено, от морското равнище до 2000 м. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:

Европа, Кавказ, Сибир, Югозападна Азия, Северна Африка и Северна Америка (пренесено).


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Stellaria holostea 1. Stellaria holostea 2. Stellaria holostea 3. Stellaria holostea 4. Stellaria holostea 5.

Stellaria holostea 6. Stellaria holostea 7. Stellaria holostea 8. Stellaria holostea 9.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.