BGFlora.eu

 

Tragopogon balcanicus Vel.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Tragopogon L.
Вид: Tragopogon balcanicus Vel.
Българско име: Старопланинска козя брада


Описание:

Цветовете (поне най-външните) виолетови или розови. Плодът без крилати ребра (последните силно изпъкнали и назъбени). Листата линейно-нишковидни; стъблото при основата си памучно-влакнесто; всичките плодове покрити с люсповидно-шиловидни наращейия . Двугодишни растения.  По сухите и каменливи склонове на цяла Стара планина и на много места в Югозападна и Югоизточна България, в Средните Родопи, Източна Средна гора, южния Пирин и Славянка (1—2). VI—IX.


Период на цъфтеж: VI—IX.


         Разпространение в България: По сухите и каменливи склонове на цяла Стара планина и на много места в Югозападна и Югоизточна България, в Средните Родопи, Източна Средна гора, южния Пирин и Славянка на надморска височина между 1000 и 2000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3.

Tragopogon balcanicus 1. Tragopogon balcanicus 2. Tragopogon balcanicus 3.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.