BGFlora.eu

 

Tragopogon orientalis

Tragopogon pratensis L., var. orientalis (L.) Garke (T. o. L., T. rumelicus Vel.)

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Tragopogon L.
Вид: Tragopogon pratensis L., var. orientalis (L.) Garke (T. o. L., T. rumelicus Vel.)
Българско име: Източна козя брада


Описание:

Цветовете жълти. Стъблото и листата покрити с дълги меки влакна. Човката на най-външните плодове по-къса или най-много равна на дължината на плода. Дръжките на съцветието под кошничките не са задебелени. Двугодишни до многогодищни растения — По сухите тревисти и камен­ливи места. Среща се доста често в цяла България (1). VI—VIII. (X).
У нас var. orientalis (L.) Garcke (Т. o. L., T. rumelicus Vel.) — Обвивките на кошничките c една третина по-къси от цветовете; последните портокаленожълти.


Период на цъфтеж: VI—VIII. (X).


         Разпространение в България: Среща се доста често в цяла България на надморска височина до 1000 пешра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5.

Tragopogon orientalis 1. Tragopogon orientalis 2. Tragopogon orientalis 3. Tragopogon orientalis 4. Tragopogon orientalis 5.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.