BGFlora.eu

 

Tragopogon pratensis L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Tragopogon L.
Вид: Полска козя брада
Българско име: Полска козя брада


Описание:

Двегодишни до многогодищни растения, високи 20 – 90 см. Цветовете жълти. Стъблото и листата покрити с дълги меки влакна. Човката на най външните плодове наполовина по-дълга от самия плод. Листата теснолинейни, при основата слабо разширени, синкаво- зелени. Дръжките на съцветието под кошничките не са задебелени.
У нас var. orientalis (L.) Garcke (Т. o. L., T. rumelicus Vel.) — Обвивките на кошничките c една третина по-къси от цветовете; последните портокаленожълти.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—VIII. (X).


         Разпространение в България: Среща се доста често във всички подходящи флористични райони в цяла България. Расте на надморска височина до 1000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: да лекарствено растение е - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tragopogon pratensis 1. Tragopogon pratensis 2. Tragopogon pratensis 3. Tragopogon pratensis 4.

Tragopogon pratensis 5. Tragopogon pratensis 6. Tragopogon pratensis 7.

 

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.