BGFlora.eu

 

Trollius europaeus L.

1036. T. europaeus L., Sp. PL ed. 1 (1753) 556; Hayek, Prodr. Fl.Penins Balc. I (1924) 300 — Планински божур

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Trollius L.
Вид: Trollius europaeus L.
Българско име: Планински божур

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо, неначленено, с плътен сноп от дебели черно-кафяви корени. Стъблото изправено, 10 - 90 см високо, обикновено неразклонено, набраздено, голо. Листата дланевидно разсечени на 3  -  5 клиновидни дяла, дълбоко нарязани и напилени; долните листа с дълги дръжки, горните по-тесни, малко или много приседнали. Всичките листа отгоре тъмнозелени, отдолу по-светли. Листните дръжки в основата разширени. Цветовете около 5 см в диаметър, кълбовидни, връхни, единични или по-рядко 2 - 3. Околоцветните листчета обикновено 10 (5 - 15), закръглени, силно извити, припокриващи се, лимоненожълти, по-рядко външните зеленикави. Нектарниците 5 - 15, тясно шпатуловидни, с нокът и нектарна вдлъбнатина в съединението на пластинката; нокътят дълъг почти колкото тичинките. Мехунките около 12 мм дълги, със шиловидно, право, 0,5 - 5 мм дълго носче, напречно набраздени. Семената 1,5 мм дълги, елиптични или овални, черни, блестящи.

Стопанско значение. Медоносно и декоративно растение. Особено подходящо за групово засяване в парковите поляни.

¹ Разработила М. Маркова.

Забележка:
Видът е вписан в "Червената книга на НР България", том 2, БАН & КОПС, София (1984),
Но не е включен в
"Червена Книга на Република България" – Електронно издание. Съвместно издание на Българската Академия на Науките & Министерство на Околната Среда и Водите, София, (2015) : е-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/texts2.html

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII.

Разпространение в България: Из влажните, каменливи и скални поляни и по тресавищата. Западна и Средна Стара планина, Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осогово), Пирин, Рила, Западни Родопи. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа на север до 71°, Кавказ, Северна Америка, Сибир.

Защитен статус: 
Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на НР България”, т. IV, БАН, София, (1970)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сканирани цветни диапозитиви 6 х 6 см

Витоша, Рила

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.