BGFlora.eu

 

Tussilago farfara L.

Семейство: Asteraceae (Composite)
Род: Tussilago L.
Вид: Tussilago farfara L.
Българско име: Подбел
Описание:

Многогодишни растения. Кошничките по една на стъблото, което е покрито с люсповидни листа. След цъфтеж се развиват розетъчните листа, отгоре голи, а отдолу бяло напластени. Високи са 10 – 25 см.

„Определител на растенията в България”, Д. Делипавлов и съавтори, ЗЕМИЗДАТ, София, (1983) – преиздадена през 2003 година.

Многогодишни растения. Върху ронлива пръст в изкопите, по насипите и други, по-рядко в поляните.
„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, НИ, София, (1967)


Период на цъфтеж: Цъфти от февруари до юни; Цъфти от март до май, по-късно развива листата.


         Разпространение в България:

По изкопи, насипи, край пътища. Цяла България – между 1000 и 3000 метра надморска височина.(Делипавлов и съавтори)

Разпространено, при надморска височина под 1000 метра. (Н. Стоянов и съавтори)

      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Normativni.Documenti%2FBio%2Fzbr.rtf&ei= Rg


Лекарствено растение: лекарствено растение: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: 

„Определител на растенията в България”, Д. Делипавлов и съавтори, ЗЕМИЗДАТ, София, (1983) – преиздадена през 2003 година.

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, НИ, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tussilago farfara_1. Tussilago farfara_2. Tussilago farfara_3. Tussilago farfara_4.

Tussilago farfara_5. Tussilago farfara_6. Tussilago farfara_7.Tussilago farfara_8.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.