BGFlora.eu

 

Wisteria sinensis (Sims.) Sweet

* W. sinensis (Sims.) Sweet, Hort. Brit. (1826) 121; Glycine sinensis Sims., Bot. Mag. (1819) t. 2083 — Глицнния ¹

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Wisteria Nutt.
Вид: Wisteria sinensis (Sims.) Sweet
Българско име: Глициния

Описание:

Увивна  лиана до 10,0 (20,0) м дълга; кората тъмносива. Листата нечифтоперести, оста до 30,0 см дълга. Листчетата 3 - 6 двойки (7 - 13), 50,0 - 80,0 мм дълги и 20,0 - 30,0 мм широки, яйцевидно ланцетни или елиптични, на върха заострени, възголи. Прилистниците нишковидни, опадливи. Съцветията 15,0 - 30,0 см дълги, многоцветни, оста дълго влакнеста. Венчето до 25,0 мм дълго, бледовиолетово, голо. Бобът 10,0 - 15,0 см дълъг, продълговат, странично сплеснат, гъсто кадифено влакнест. Семената закръглено бъбрековидни, жълто- кафяви, гладки.

¹ Разработил Б. Кузманов

„Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

Забележка: Интродуцирано за украса на градини и паркове отровно растение. Кората и корените съдържат субстанцията вистерин, която представлява гликозиден комплекс, със  свойства на сапонини – т.е. има действие на отрова. Освен това всички части на растението съдържат лектини. Възможно е силното отровно въздействие на семената да е причинено от това вещество.

Период на цъфтеж: Цъфти: (IV) V - VI.

Разпространение в България: Култивирано като декоративно в дворове; градини и паркове. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Произхожда от Японо-Китайската област.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.