BGFlora.eu

 

Xeranthemum annuum L.

X. a. ß var. simplex Vel.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Xeranthemum L.
Вид: Xeranthemum annuum L.
Българско име: Безсмъртниче


Описание:

Кошнлчките средно големи. Обвивката съставена от керемидообразно наредени ципести листчета. Вътрешните обвивни листчета обагрени и значително по-дълги от другите, както и от цветовете. Някои от периферните цветове безплодни, но имат малко двуустно венче; вътрешните цветове двуполови, тръбести; стълбчето на двуполовите цветове почти цяло. Плодът обратно коничен, покрит с прилегнали власинки и снабден с хвърчилка от една редица ланцетно-шиловидни, заострени люспички. Едногодишни растения с цели листа.
Външните обвивни листчета почти голи; вътрешните обикновено лъчесто- перести. Кошничката с многобройни цветове
X. annuum L. (X. a. ß var. simplex Vel.) (едногодишно растение) — По су­хите баири, из пущинаците, по скалите, край пътищата и др. Разпространено (1). VI—X. (Д). Фиг. 1450.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI — X.


         Разпространение в България: По су­хите баири, из пущинаците, по скалите, край пътищата и др. Разпро­странено до 1000 метра надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: да лекарствено растение - . http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Xeranthemum annuum 1. Xeranthemum annuum 2. Xeranthemum annuum 3.

Xeranthemum Annuum 4. Xeranthemum annuum 5. Xeranthemum annuum 6.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.