BGFlora.eu

 

Ajuga reptans L.

2590 (6). A. reptans L., Sp. Pl, ed. 1 (1753) 561; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 238; Ball, P. W., Fl. Eur., III (1972) 128 - Пълзящо срещниче

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Ajuga L.
Вид: Ajuga reptans L.
Българско име: Пълзящо срещниче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището тънко, разклонено. Стъблото 20 - 40 см високо, 0,2 – 0,6 см в диаметър, изправено, ясно четириръбесто до кръгло, неравномерно или по две срещуположни ивици просто прилегнало или отклонено влакнесто, с пълзящи стерилни издънки и удължени междувъзлия. Приосновните листа 4 - 8 см  дълги, 2 - 8 см широки, на 4 - 10 см дълги дръжки, елиптични, лопатовидни, обратно яйцевидни, целокрайни, заоблено назъбени до вълновидни, единично просто влакнести или голи, нагоре по стъблото със скъсяващи се дръжки до приседнали, преминаващи в 8 - 15 мм широки, 10 - 20 мм дълги, елиптични, ланцетни, яйцевидни, заоблени или заострени, голи или единично просто влакнести, сини или виолетовосини прицветници, долните по-дълги; горните по-къси от цветовете, образуващи конусовидно съцветие. Цветовете на 0,5 - 1 мм дълги, просто овласени дръжки или приседнали в пазвите на прицветниците. Чашката 3 - 7 мм дълга, звънеста, с 5 нееднакви, 2 - 5 мм дълги, ланцетни зъбчета, по външната повърхност и по ръба дълго просто влакнеста. Венчето със 7 - 14 мм дълга цяла тръбица; горната устна 2-делна, до три пъти по-къса от долната, долната 3-делна, средният дял на върха заоблен, страничните заострени, устните по повърхността разпръснато копринесто влакнести, сини, розови, рядко бели. Орехчетата 1,8 - 2,2 мм дълги, 0,8 - 1 мм широки, яйце­видни, фино мрежести.

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VII, плодоноси:  VII - VIII.

Разпространение в България: По влажни тревисти места, ливади, пасища. Разпространено от морското равнище докъм 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия. Пренесено в Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.