BGFlora.eu

 

Angelica archangelica L.

2261 (3). A. archangelica L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 250; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 834; Cannon, Fl. Eur. II (1968) 357; A. officinalis Hoffmanns., Gen. Umbel, ed. 1 (1814) 162; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., I <1927) 1024 — Лечебна пищялка

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Род: Angelica L.
Вид: Angelica archangelica L.
Българско име: Лечебна пищялка

Описание:

Двегодишно до многогодишно монокарпично растение. Коренището реповидно, с белезникав млечен сок. Стъблото 50 - 300 см високо, фино набраздено, в по-голямата си част обагрено виолетово. Листата тройно пересто наделени, крайните дялове яйцевидни или яйцевидно ланцетни, неравномерно напилено назъбени, на върха с осилче, връхният дял триделен; влагалищата силно издути.  Сложният сенник сферичен, без обвивка. Сенниците с линейно шиловидни прицветници; чашелистчетата люспести, триъгълни; венчелистчетата 1,0 - 1,5 мм дълги, 0,8 - 1,0 мм широки, зеленикави, широко елипсовидни, завити навътре, с къс нокът. Плодът елипсовиден, силно сплеснат, гол; мерикарпиите 5 - 10 мм дълги, 3,5 - 5,0 мм широки с няколко нишковидни ребра по външната страна, страничните ребра корковидно задебелени; каналите няколко; стилоподиумът плосък.

Период на цъфтеж: Цвъфти:  VI - VII, пллодоноси:  VII - VIII.

Разпространение в България: Посочва се за Североизточна България (около Търговище) (Д. Йорд., 1921), Черноморското крайбрежие (около Гебедже)(Д. Йорд., 1928), Средна и Източна Стара планина (Рибарица) (Урум., 1898) (Горното течение на р. Бели Осъм) (Ст. Баев, 1947) (около Омуртаг) (Д. Йорд., 1924), Витош­ки район (Владая) (Panč., 1883), Западни Родопи (Пещера и Батак) (Ст. Георг., 1898). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Северна и Средна Европа и Сибир.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.