BGFlora.eu

 

Aquilegia aurea Janka

1032 (2). A. aurea Janka, Öster. Bot. Zeitschr. 22. (1872) 174; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 302 — Златиста кандилка

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Aquilegia L.
Вид: Aquilegia aurea Janka
Българско име: Златиста кандилка

Описание:

Многогодишно растение. Коренището дълго. Стъблото просто, 10 - 100 см високо, рядко разклонено в горната част, кръгло, почти голо, до гъсто влакнесто. Листата тънки, отгоре зелени, голи, отдолу синьозелени, пухесто окосмени, приосновните на дълги дръжки, тройно перести; стъбловите подобни на тях, най-често долният стъблов с по-къса от тази на приосновните листа дръжка; горните приседнали до един прицветниковиден стъблов лист. Листчетата 2 - 3 см дълги и 1,5 - 2 см широки, триделни, закръглено клиновидни или широко обратно яйцевидни, тъпи перести или широко тъпо нарязани. Листните дръжки в долната част ясно разширени, нагоре закръглени и със жлеб, късо влакнести. Цветовете едри, полу изправени, единични или по няколко заедно. Цветните дръжки с единични жлезисти власинки. Околоцветните листчета в два реда по 5, серножълти, външната повърхност окосмена; външните 2 - 3 см дълги и 1 - 1,5 см широки, овално ланцентни с тъп връх ; вътрешните с фуниевидна 1,3 - 1,5 см дълга и 4 мм широка нектарна шпора и 1,5 - 2 см дълга и 1 - 1,2 см широка, тъпо заострена пластинка, влакнеста от външната страна. Тичинките многобройни. Стаминодиите тъии. Плодолистите 5, мъхнати без жлезисти власинки, с късо (до 0,5 см) наведено навън носче. Стълбчетата голи. Семената овални, тъпо заострени, блестящи, черни.

Лектотип. Пирин, над Неврокоп, Janka, 417044, 21. VIII 1871 (BP).

От „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

*   *   *

Златистата кандилка (Aquilegia aurea или Aquilegia chrysantha var. aurea) е вид покритосеменни растения от семейство Лютикови (Ranunculaceae). Те са красиви бледожълти тревисти растения, които цъфтят от юни до август по скалните поляни в субалпийския пояс.
Околоцветните листчета са по пет в два кръга — външният е съставен от овалноланцетни, разперени встрани листчета със заоблен връх, а тези от вътрешния кръг са с широка пластинка, удължена във фуниевидна шпора, в която се отделя нектар.
Златистата кандилка е балкански ендемит. Среща се само в Република Македония и Западна България (на Витоша под Резньовете и връх Купена, на Меча поляна и над Конярника).
от Уикипедия, свободната енциклопедия

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VII.

Разпространение в България: По стръмните скални поляни, между хвойновите храсти, около горната горска граница, Витошки район (Витоша), Пирин, Рила, Западни Родопи. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Македония, Югославия, Албания. Бал­кански ендемит.

Защитен статус:  Видът е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970), Уикипедия, свободната енциклопедия.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.