BGFlora.eu

 

Arum macuiatum L.

451 (3). A. macuiatum L. Sp. PI. ed. 1 (1753) 966; A. Besserianum Schott in Österr. Bot. Zeitschr. VIII (1858) 349; Hayek Prodr, Fl. Penins. Balc. 111(1933) 421— Петнист змиярник

Семейство: Araceae Neck
Род: Arum L.
Вид: Arum macuiatum L.
Българско име: Петнист змиярник

Описание:

Многодишни растения. Грудките овални или цилиндрични. Листните петури стреловидно копиевидни или копиевидни, често с тъмни петна, на дълги, тънки дръжки, разширяващи се в основата във влагалища, които обгръщат цветоносното стъбло. Съцветието до З см дълго. Покривалото отвън зеленикаво, яйцевидно тръбесто, отвътре обагрено жълтозелено, по края в долната си част ярко или тъмнопурпурно, нагоре стесняващо се и отварящо се в удължено, овално ланцетна, до 4 см дълга и 2 см широка, зеленикава, жълтозелена, рядко пурпурно напетнена пластинка. Придатъкът жълт или виолетов, тънък, до 3 мм широк и 7 см дълъг, 2 пъти и повече по-къс от покривалото, удебелената част почти равна на дръжката. Плодът оранжево червен. Семето 4 - 5 мм дълго, валчесто, леко странично сплескано, по повърхността с ± кръгли ямички и в основата със задебеление.

Забележка. У нас като стайни декоративни растения се отглеждат: кала — Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. (Calla aethiopica L., Richardia africana Kunth), произхожда от Южна Африка и филодендрон — Monstera deliciosa Liebm. {Philodendron petrusum Koch et Bche.), произхожда от тропична Америка.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI.

Разпространение в България: Из сенчестите и влажните гори и храсталаци, най-често в планинския пояс до 1800м надморска височина.  Разпространено из цялата страна, в южните части по-рядко. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Северна и Средна Европа, северните части на Пиренейския, Апенинския и Балканския полуостров, Кавказ.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.