BGFlora.eu

 

Asarum europaeum L.

1130. A. europaeum L., Sp.Pl. ed. 1 (1753) 442; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 291 — Европейски копитник

Семейство: Aristolochiaceae Juss.
Род: Asarum L.
Вид: Asarum europaeum L.
Българско име: Европейски копитник

Описание:

Многогодишно растение. Коренището дебело, пълзящо, разклонено. Стъблата къси, 2 - 5 (10) см дълги, полегнали или приповдигащи се, покрити с дълги неразклонени власинки, в основата с 3 яйцевидни, кафяви, 1 - 2 см дълги люспи и 2, по-рядко 3 сближени презимуващи, с дълги дръжки листа. Листата (2,5) 5 - 10 см широки, бъбрековидни, до закръглени, по-широки, отколкото дълги, дълбоко сърцевидни в основата, тъпи, целокрайни, тъмнозелени, лъскави, кожести, покрити от двете страни и особено по жилките с къси прилегнали власинки. Листните дръжки много по-дълги от петурата. Цветовете единични, връхни. Околоцветникът прост, звънчевиден, около 15 мм дълъг, отвън зеленикавочервен, отвътре виолетовокафяв, влакнест, триделен; дяловете триъгълно яйцевидни, почти наполовина от дължината на тръбицата, на върха заострени със завити навътре краища. Тичинките 12, с удължени шиловидни израстъци. Яйчникът долен. Стлъбчетата 6, сраснали в основата в набраздена колонка, на върха разширена в шестлъчно близалце. Кутийката 6-гнездна, с остатъци от засъхнал околоцветник на върха. Семената около 3 мм дълги, триъгълно яйцевидни, слабо сплескани, сивокафяви, слабо грапави, със широка и дълбока бразда и назъбен присеменик.

Стопанско значение. Медицинско растение. Коренищата и корените съдържат до 1 % етерично масло, в състава на което влиза летливото отровно вещество азорон. Съдържа също гликозиди и алкалоида азарин, повишаващ артериалното налягане, свиващ периферните съдове, повишаващ тонуса на вените.

Период на цъфтеж: Цъфти: III - VI.

Разпространение в България: Из влажни, сенчести, най-често букови гори. Разпростренено в предпланините и долния планински пояс, до 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без крайния север и островите), Средиземноморие, Сибир

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970) 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.