BGFlora.eu

 

Ballota nigra L.

2657. Ballota nigra L., Sp. Pl., ed. I (1753) 582; Hayek Prodr. Fl. Penins Balc., Ill (1931) 278; Patzak, Fl. Eur., III (1972) 150 Черно кандилниче

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Ballota L.
Вид: Ballota nigra L.
Българско име: Черно кандилниче

Описание:

Многогодишно растение. Коренището късо, пълзящо. Стъблото високо (30) 50 - 100 (130) см, изправено, рядко полегнало, просто или в горната част повече или по-малко разклонено; при пречупване на главното стъбло се развиват множество странични разклонения. Долните стъблови листа яйцевидни до продълговато яйцевидни със сърповидна или клиновидна основа, назъбени до повече или по-малко дълбоко назъбени, 3 - 8 см дълги, 2 - 6 см широки; листните дръжки най-често къси, рядко до 8 см. Съцветията многоцветни дихазии в пазвите на постепенно намаляващи към върха прицветни листа. Прицветниците шиловидни или нишковидни, 3 - 9 мм дълги, обикновено по-къси от гръбицата на чашката. Чашката звънчевидна или тръбесто звънчевидна, 7 - 13 мм дълга с 5 еднакви заострени, по-къси от тръбицата зъбци. Венчето двуустно, 9 - 15 мм, розово, лилаво, рядко бяло; горната устна права или слабо извита, с власинки отвън, долната с три дяла, средния обратно яйцевиден; венечната тръбица скрита или едва надвишаваща чашката, в горната си част отвътре с пръстен от власинки. Тичинките 4, успоредни, разположени под горната устна, външните две по-дълги; прашниците с разделени прашникови торбички. Орехчетата продълговато обратно сърцевидни, на върха заоблени, възчерни.

Изменчивост

Subs, nigra; В. ruderalis Sw. in Palmstruch, Svensk Bot. (1809) 6; t.- 389; B. nigra subsp. ritderalis (Sw.) Briq., in Engler, Nat. Pflancenfam, 4/За, (1897) 259. Зъбците на чашката удължено триъгълно заострени с осил; по-дълги, отколкото широки. Разпространено.
Subsp. foetida, Hayek, 1. с. Зъбците на чашката триъгълно яйцевидни с остър осил; близо два пъти по-широки, отколкото дълги. Разпространено.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - IX, плодоноси VII - X.

Разпространение в България: По тревисти, каменисти и храсталачни места, плевел в градините, бурен край пътища, дворове, градини, изкопи в низините и планините. Разпростра­нено, от морското равнище докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Северна, Средна и Атлантическа Европа, Средиземноморието, Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.