BGFlora.eu

 

Betonica officinalis L.

2676 (1). В. officinalis L., Sp. Pl., ed. 1 (1753); Boiss., Fl. Or., IV (1879) 752; Stachys officinalis (L.) Trev., Prosp. Fl. Euganea (1842) 26; Стоян., Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 946, p. p.; Ball, Fl. Eur., III (1972) 152, p. p.; S. of­ficinalis (L.). Trev. subsp. eu-officinalis Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 281; Ехc.: Pl. Bulg. Exicc. No 480 —  Лечебен ранилист

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Betonica L.
Вид: Betonica officinalis L.
Българско име: Лечебен ранилист

Описание:

Многогодишно растение. Коренището хоризонтално. Стъблото изправено, просто, рядко в съцветието разклонено, 50 - 80 см високо, повече или по-малко просто влакнесто. Листата удължено яйцевидни, в основата сърцевидни, по ръба закръглено назъбени, повече или по-малко влакнести, 4 - 12 см дълги, 2 - 5 см широки; приосновните с дълги дръжки, стъбловите 2 - 3 двойки с къси дръжки до приседнали. Цветните прешлени сближени в цилиндрично класовидно съцветие, долните 1 - 2 раздалечени. Прицветниците 5 - 6 мм дълги, почти равни на чашката, широко ланцетни, влакнести. Чашката 6 - 7 мм дълга с гола или в горната половина влакнеста, 4 - 5 мм дълга тръбица; зъбците в основата триъгълни, на върха късо осилчести, два пъти по-къси от тръбицата. Венчето пурпурно с по-светла пурпурна до почти бяла тръбица, 9 - 10 мм дълга, слабо извита, в горната част, както и устните отвън, късо бяло влакнести; устните равни 4 - 5 мм дълги, горната плоска или слабо изпъкнала, цяла, долната 3-делна с едър среден дял. Тичинковите дръжки слабо влакнести, прашниците жълти. Орехчетата кафяви, тристенни, тясно удължени, 3,0 мм дълги, 1,5 мм широки, външната стена слабо изпъкнала, горният ръб с къс, едро назъбен ципест придатък.

Стопанско значение. Използва се в официалната и народната медицина. Съдържа горчиви и. дъбилни вещества, етерични масла.

*   *   *

Лечебеният ранилист (Stachys officinalis) е вид двусемеделно растение от семейство Устноцветни (Lamiaceae). Той е многогодишно тревисто растение, което се среща из пасища, ливади и открити местности в почти цяла Европа, Западна Азия и Северна Африка. Достига 30-60 cm височина. Листата са продълговати, до яйцевидно-продълговати. Цветовете му са розово-червени, като цъфти в средата на лятото от юли до септември.

от Уикипедия, свободната енциклопедия

*   *   *

Betonica officinalis L. is a synonym of Stachys officinalis (L.) Trevis.

This name is a synonym of Stachys officinalis (L.) Trevis..
The record derives from WCSP which reports it as a synonym (record 21029) with original publication details: Sp. Pl. 573 1753.
www.theplantlist.org/tpl/record/kew-21029

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII, плодоноси: VII - IX.

Разпространение в България: По тревисти храсталачни места, предимно из дълбоки гори и из ливади в низините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1400 м надморско височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (на север до Южна Швеция, до 62° северна ширина), Западен Сибир, Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия), Се­верна Африка (Алжир).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989), Уикипедия, свободната енциклопедия, www.theplantlist.org/tpl/record/kew-21029

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.