BGFlora.eu

 

Calendula arvensis (Vaill.) L.

3217. C. arvensis (Vaill.) L., Sp. Pl. ed. 2 (1763) 1303; R.D. Meikle, Fl. Eur. 4 (1976) 207; C. arvensis Vaill., Königl. Akad. Wiss. Paris Phys. Abh. 5 (1754) 558 - Полски невен

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Calendula L.
Вид: Calendula arvensis (Vaill.) L.
Българско име: Полски невен

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото 5 - 30 см високо, разклонено, наплъстено меко влакнесто. Листата продълговати или тясно обратно яйцевидни, заострени или тъпи, с почти целокрайни или неясно назъбени ръбове. Кошничките 1 - 3,5 см в диаметър; езичетата жълти или оранжеви, обикновено по-къси от 1,8 см, не повече от два пъти по-дълги от обвивните листчета; тръбестите цветове по багра не се различават от езичестите, понякога кафяви или виолетово пурпурни. Плодосемките хетерокарпни, външните извити, 1,3 - 2 см дълги, с тясно носче; вътрешните 0,6 - 1 см, ладиевидни или пръстеновидни.

Забележка. Този сравнително наскоро намерен у нас вид, чийто произход се свързва с района на Средизмноморието, вероятно през последните години разширява ареала си на север.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII.

Разпространение в България: Покрай пътища и пустеещи места. Черноморско крайбрежие (Южно). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна (южните райони) и Южна Европа, на север натурализирано или на места подивяло. Вероятно произхожда от Средиземноморието.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.