BGFlora.eu

 

Calendula officinalis L.

*C. officinalis L., Sp. PL ed. 1 (1753) 921; R. D. Meikle, Fl. Eur. 4 (1976) 207 - Лечебен невен

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Calendula L.
Вид: Calendula officinalis L.
Българско име: Лечебен невен

Описание:

Едногодишни до многодишни растения. Стъблото 17 - 70 см високо, разклонено. Листата обратно ланцетни, тясно обратно яйцевидни, продълговати или лопатовидни, късо заострени или тъпи, почти целокрайни или плитко вълновидно назъбени, приосновните на дръжки, стъбловите приседнали. Кошничките 3 - 7 см в диаметър; езичетата жълти или оранжеви, най-често 2 см дълги, поне два пъти по-дълги от обвивните листчета. Тръбестите цветове по багра не се различават от езичестите, понякога почти кафяви. Плодосемките хетерокарпни, външните, когато са развити, 2 - 2,5 см дълги, извити, с тясно кукесто носче; вътрешните значително по-къси, ладиевидни, понякога със странични крилати израстъци, или пръстеновидни.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - X.

Разпространение в България: Широко се отглежда в паркове и градини като декоративно и лечебно растение. Използва се в официалната и народната медицина при стомашни, чернодробни и жлъчни заболявания, външно при възпалителни процеси на кожата (Асенов и др., ред., 2006). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Отглежда се като декоративно в цяла Европа, на места в Южна и Западна Европа натурализирано. Произходът на вида не е известен.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

1. 2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.