BGFlora.eu

 

Caltha alpestris Schott, Nym. et Kotschy

(в). С. alpestris Schott, Nym. et Kotschy, Analect. Bot. (1854) 33; C. palustris var. alpestris (Schott, Nym. et Kotschy) Beck, Verh. Zool. Bot. Ges., Wien 36 (1886) 349; Hayek, Prodr. Fl. Penins Balc. I (1924) 301 — Алпийски блатняк

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Caltha L.
Вид: Caltha alpestris Schott, Nym. et Kotschy
Българско име: Алпийски блатняк

Описание:

Многогодишно растение. Стъблата 5 - 25 (30) см високи, възходящи. Приосновните листа до 10 см в диаметър, закръглено бъбрековидни или бъбрековидни, остро до тъпо назъбени с 10 - 12 см дълги възходящи дръжки, стъбловите по-дребни, приседнали или с къси дръжки, тъпо назъбено напилени. Цветовете единични или събрани по 1 - 3 (4) оранжевожълти. Цветните дръжки 2 - 5 см дълги. Околоцветните листчета до 2 см дълги и 1,2 см широки, яйцевидни. Мехунките (7) 8 - 9 мм дълги, обратно яйцевидни, на върха рязко закръглено удължени в късо извито носче (в зряло състояние изправени или слабо отклонени по отношение съцветната ос.

*   *   *

Сaltha alpestris Schott, Nym. et Kotschy  е синоним на Caltha palustris L.

Caltha palustris L. is an accepted name

Това име е прието име accepted name на вид в род Caltha (семейство Ranunculaceae).
Този запис е извлечен от WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) чието съобщение е accepted (прието) с оригинални подробности на публикацията: Sp. Pl. 558 1753.
Пълните подробности може да бъдат намерени в IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:42867-2.
От “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2693856

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VII, плодоноси: VII - IX.

Разпространение в България: По мочурливите места. Стара планина (Кадемлия), Витошки район (Ви­тоша — Черната скала), Пирин. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.