BGFlora.eu

 

Cardamine impatiens L.

1257 (14). C. impatiens L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 655; Hayek, Prodr. FL Penins. Balc. I (1925) 397 — Нежна горва

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Cardamine L.
Вид: Cardamine impatiens L.
Българско име: Нежна горва

Описание:

Едно- до двегодишно растение. Стъблото (10) 25 - 60 (85) см високо, неразклонено или най-често, само в горната част разклонено, при по-едрите екземпляри почти от основата разклонено ръбесто набраздено, кухо, голо, в основата без листна розетка. Листата голи, по ръба ресничести, сложно пересто наделени, в основата с тесни, дълги, сърповидно извити, обхващащи стъблото ушички. Приосновните и долните стъблови листа с дълги дръжки, с 2 - 5 двойки яйцевидни до яйцевидно закръглени 2 – 5-делни или цели, с дълги дръжки странични листчета и с малко по-дълго връхно листче. Средните и горните стъблови листа с къси дръжки или приседнали, с 5 - 9 двойки яйцевидно ланцетни до тясно ланцетни, цели или 3 - 5-делни, с много къси дръжки или приседнали странични листчета и (3) 5 - 7-делно, по-дълга от страничните листчета връхно листче. Съцветията гъсти. Цветните дръжки 1,5 - 3 мм дълги, разперени. Чашелистчетата 1,5 - 2 мм дълги, продълговато линейни, зелени, в горната част със широка бяла ципеста ивица по края. Венчелистчетата 2 - 3 мм дълги, обратно яйцевидно продълговати, на върха целокрайни, почти равни на чашката или малко по-дълги, често липсват, бели, Тичинките 3 - 3,5 мм дълги, малко по-дълги от венчето. Прашниците 0,5 мм дълги, зеленикаво жълти. Дръжките на шушулките изправено отклонени, в долната част почти хоризонтални, извити нагоре, без задебеляване на върха. Шушулките тясно линейни, изправено отклонени, (15) 18 - 30 мм дълги и 1  - 1,2 мм широки, сплеснати, над семената леко изпъкнали, на върха заострени, голи. Стълбчето 0,5 - 1 мм дълго. Семената 1,1 - 1,4 {1,5) мм дълги и 0,9 - 1 мм широки, продълговато елиптични, червено кафяви, без крила или с много тясно крило в основата.

Изменчивост

f. impatiens. Венчелистчетата нормално развити. Разпространено.
f. apetala (Gilib.) Markgraf in Hegi, 111. Fl. Mitt. Eur. ed. 2 (1958) 205; Hayek, 1. c.; C. impatiens var. apetala Gilib., Fl. Lithuanica IV (1781) 67. Венчелистчетата липсват. Предбалкан (Луковитско и Габровско).

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII.

Разпространение в България: Из сенчести влажни гори. Предбалкан, Стара планина, Знеполски район (Руй планина), Витошки район (Витоша, Плана), Западни гранични планини (Осоговска планина), Рила, Западни и Средни Родопи, от 400 до 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ, Централна Азия, Сибир, Японо-Китайска област.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ, Централна Азия, Сибир, Японо-Китайска област.

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.