BGFlora.eu

 

Cardaria draba (L.) Desv.

1337. C. draba (L.) Desv., Journ.Bot. Appl. III (1814) 163; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc.I (1925) 466; P. W. Ball, Fl. Eur. I (1964) 333; Lepidium draba L., Sp. PL ed. 1 (1753) 645; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, 1(1924) 485 — Родилна трева

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Cardaria Desv.
Вид: Cardaria draba (L.) Desv.
Българско име: Родилна трева

Описание:

Многогодишни растения. Стъблата изправени, 20 - 50 см високи, в горната си част щитовидно разклонени, сивкави, покрити с дребни прости власинки. Листата покрити с прости власинки, приосновните стеснени в дръжка, едро назъбени до лировидно наделени, средните и горните продълговато ланцетни, приседнали, в основата със сърцевидно стреловидни, обхващащи стъблото дялове, до 6 см дълги и до 4 см широки. Съцветията щитовидни. Цветовете дребии, миризливи. Чашелистчетата 1,5 - 2 мм дълги, по ръба до ¼ от ширината бяло ципести, голи; венчелистчетата около 3 мм дълги, до два пъти по-дълги от чашелистчетата, бели. Шушулчиците 3 - 3,5 мм дълги, с дръжчиците до 1 см широко обратно сърцевидни, без издадени странични ръбове, на върха за­острени, голи.

Стопанско значение. Медицинско растение. Семената се използуват за подправка като заместител на черния пипер.

Период на цъфтеж: Цъфти:IV - X.

Разпространение в България: Из пустеещи и буренливи места, покрай сгради, пътища, железопътни линии, бунища и др. Разпространено, до 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна, Източна и Южна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ. В по-голямата част от Европа вероятно пренесено.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2700656

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

*   *   *

Cardaria draba (L.) Desv. is a synonym of Lepidium draba L.

This name is a synonym of Lepidium draba L..
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as a synonym with original publication details: J. Bot. Agric. 3: 163 1813.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:280790-1.

Earlier versions

This name was in version 1 of The Plant List, record kew-2700656, and has not been changed.
From  “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2700656

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.