BGFlora.eu

 

Carex riparia Curt.

441 (57). C. riparia Curt. Fl. Lond. IV (ca. 1783) tab. 60;. Vel. Fl.Bulg.(1891) 583; Kük. in Engl. Pflzr. IV, 20 (1909) 735; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 192; Ахтаров Родът Carex в България (1957) 131 — Брегова острица

Семейство: Cyperaceae J. St. Hill.
Род: Carex L.
Вид: Carex riparia Curt.
Българско име: Брегова острица

Описание:

Многогодишно сиво зелено растение с дебели, доста дълги подземни пълзящи из­дънки. Стъблата (40) 60 - 120 (200) см високи, остро триръбести, в торната част грапави, в основата обхванати от почти голи, възкафяви или червеникаво кафяви влагалища. Листните петури твърди, плоски, широко линейни, 4 – 16 мм широки, възголи, с ясно изразени надлъжни и напречни жилки, Съцветието се състои от 5 - 10 класчета, горните сближени, долните раздалечени. Прицветниците листовидни, без влагалища, най-долният прицветен лист превишава съцветието. Горните 2 - 3 (5) класчета мъжки, сближени, дебело цилиндрични, 2 - 6 см дълги, с ланцетни и остри, кестеняво ръждиви покривни люспи. Останалите класчета женски, раздалечени, цилиндрични, 2 - 10 см дълги и до 1 см дебели, изправени, най-долните на дебели и гладки дръжки, дълги до 5 см, понякога женските класчета хоризонтално разпе­рени или даже увиснали. Покривните им люспи ланцетни, със шиловиден и назъбен по края връх, черно кафяви, по средата със светло зелена ивица и 3 жилки, по-къси от плодните торбички. Близалцата 3. Плодните торбички 5 – 6 мм дълги, кафяво маслинено зелени, възкожести, яйцевидно конични, издуто тристенни, с многобройни, силно изпъкнали жилки, в основата закръглени, към върха постепенно стеснени в късо, гладко и разперено двузъбо носче. Плодът дребно, обратно яйцевидно, триръбесто орехче.

Изменчивост

forma riparia; forma typica Beck Fl. Nied.-Öster. (1890) 143. Покривните люспи на плодните торбички постепенно заострени и дълги колкото тях. Стъблото високо 60 - 150 см. Северна и Южна България.
forma gracilescens (Hartra.) Aschers. et Graebn. Syn. II, 2 (1903) 216; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 192; C. riparia var. gracilescens Hartm. ex Anderss. Cyp. (1849) 16 fig. 110 b. Женските класчета на дълги, често наведени дръжки. Южна България (Садово).
forma humilis Uechtriz. Fiek Fl. Schies. (1881) 492. Стъблото високо 40 - 50 см. Ли­стата 3 - 6 мм широки. Женските класчета обикновено 2, приседнали или на къси дръжки. Северна България — Севлиевско, Средна гора, Самоковско, Родопите.
forma aristata Aschers. et Graebn. Syn. II, 2 (1903) 216. Покривните люспи у женските класчета продължени в осил, да пъти по-дълъг от плодните торбички. Североизточна и Южна България.

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VI.

Разпространение в България: Расте по заблатени места, край реките и по мочурливите места в низи­ните и котловините докъм 1000 м надморска височина във всички части на страната. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Цяла Европа (включително Балканския полуостров), Кавказ, Мала Азия, Средна Азия, Източен и Западен Сибир (до Байкалското езеро), Северна Африка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

1. 2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.