BGFlora.eu

 

Сichorium intybus L.

Сichorium intybus L. – Синя жлъчка

Семейство: Asteraceae
Род: Cichorium L.
Вид: Сichorium intybus L.
Българско име: Синя жлъчка

Описание:

2965. (1). С. intybus L. (Многогоишно растение) — По сухите тревисти места, край пътищата, в изкопите и в окопните култури, навсякъде като бурен и плевел. Обикновено растение, разпространено из цяла България (1). VI - X. (X, Л). Фиг. 1490.

От:   "Флора на България", Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Изд. "Наука и изкуства", том II, (1966)

*     *     *     *     *

Приосновните листа с редки власинки по жлезите отдолу. Обвивните листчета с единични жлезисти власинки. Хвърчилката около 10 пъти по-къса от плода. Многогодишно растение високо 20 – 100 см. По тревисти места край пътища, изкопи и ниви. Разпространено в цяла България. Цъфти VI – IX (Х, Л, П,)

От::    “ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ”, Димитър Делипавлов, Мария Попова, Иван Ковачев, Димитър Терзийски, Иван Чешмеджиев, Димо Граматиков, Изд. ЗЕМИЗДАТ, София, 1983

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: VI - X., Цъфти VI – IX

Разпространение в България: По тревисти места край пътища, изкопи и ниви. Разпространено в цяла България. Цъфти VI – IX (Х, Л, П,) (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: ?

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: "Флора на България", Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Изд. "Наука и изкуства", том II,
(1966), “ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ”, Димитър Делипавлов, Мария Попова, Иван Ковачев, Димитър Терзийски, Иван Чешмеджиев, Димо Граматиков, Изд. ЗЕМИЗДАТ, София, 1983

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.