BGFlora.eu

 

Clematis flammula L.

1066 (1). C. flammula L., Sp. PL ed. I (1753) 544; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1(1924) 322 — Парлив повет, повет-пламъче

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Clematis L.
Вид: Clematis flammula L.
Българско име: Парлив повет, повет-пламъче

Описание:

ђ. Коренището многоглавесто. Стъблото около 5 м дълго, пълзящо или увивно, вдървеняло, със силно издадени ребра. Листата с дълги дръжки, двойно перести, голи, матовозелени, без дъговидно изпъкнали жилки. Листчетата цели или с 2 - 3 дяла, с дълги от 2 до 3 см дръжки, яйцевидни, кръгли или по-рядко линейни, тъпи. Цветовете събрани в силно разклонена многоцветна, връхна или пазвена ароматична метлица. Разклоненията в основата си с малки езичести присъцветници. Околоцветните листчета 4 - 5, 4 - 10 мм дълги, бели, продълговати, тъпи, голи, само външната част по края с тясна овласена ивица. Стаминодии липсват. Тичинките голи, малко по-къси от околоцветните листчета, тичинковите дръжки тънки, прашниците равни по дължина на тичинковите дръжки. Плодничетата влакнести. Стълбчето около 4 см дълго, влакнесто, извито, при плода запазващо се. Орехчетата около 6 мм дълги и 3 мм широки, тясно яйцевидни, фино копринесто влакнести или голи. Цветното легло слабо мъхнато до голо.

Стопанско значение. Поради наличие на инсектицидно вещество се използува за борба с вредните насекоми.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII.

Разпространение в България: Из храсталаците. Черноморско крайбрежие (Варненско), Витошки район (Витоша), Струмска долина (Петричко), Беласица, Пирин (Мелнишко), до 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Южна Европа, Югозападна Азия, Северна Африка. Пренесено в Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.