BGFlora.eu

 

Crocus aureus Sibth. et Sm.

612 (8). C. aureus Sibth. et Sm. Prodr. FL Graec. Vol.I (1806) 25; C. moesiacas Кег-Gawi. Bot. Mag. (1803) ad t. 652; Hayek Prodr. FL Penins. Balc. Ill (1933) 108 —Златист минзухар, какичка

Crocus aureus Sibth. & Sm. is a synonym of Crocus flavus Weston

This name is a synonym of Crocus flavus Weston.
From  www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-16602465  “The Plant List”

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Crocus L.
Вид: Crocus aureus Sibth. et Sm.
Българско име: Златист минзухар, какичка

Описание:

Многогодишно растение. Грудко-луковицата по-широка, отколкото висока, с ципеста обвивка, разпадната в основата на успоредни влакна. Надземната част заедно с цветовете 15 - 20 см, почти изцяло обгърната от обвивката на грудко-луковицата. Листата 3 - 9, голи или с къси и редки четинести реснички, с тесен кил (1/5 от петурата), развиват се заедно с цветовете. Спатата двулиста, по- дълга от листните влагалища и покрива  почти изцяло цветната тръбица. Цветовете 1 - 5, оранжевожълти. Околоцветникът при отвора на тръбицата без власинки, дяловете продълговато ланцетни, 3 - 4 см дълги. Тичинките със жълти прашници, два пъти по дълги от тичинките. Стълбчетата жълти, по-рядко оранжеви, до средата на прашниците разсечени на 3 делчета. Семената продълговати, с ципест крилат и ресничест шев, космати виненочер­вени, а придатъкът и шевът по-светли

Период на цъфтеж: Цъфти: II - IV.

Разпространение в България: Из храсталаци, горски поляни и светли гори в цяла България. Расте и над 1000м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна Европа, Балкански полуостров, Крим, Мала Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

1. 2.3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.