BGFlora.eu

 

Crocus bifiorus Mill.

605 (1). C. bifiorus Mill. Gard. Dict. ed. 8 (1768) no. 4; C. pasilius Ten. Cat. Hort. Neap. (1813) 206; C. italiciis Gaud. FL Heiv. I (1828) 88; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 114. — Двуцветен минзухар

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Crocus L.
Вид: Crocus bifiorus Mill.
Българско име: Двуцветен минзухар

Описание:

Многогодишни растения. Грудко-луковицата сферична, c .обвивка, съставена от кожести люспи, разпаднати в долната част на пръстеновидни сегменти. Надземната част заедно с цветовете 10 - 14 см. Листата 1 - 2 мм широки, с изпъкнал широк кил (1/2 от петурата), голи или с редки къси зъбчета, развиват се заедно с цветовете. Спатата двулиста, по-дълга от влагалището. Цветовете най-често по 2, виолетови или белезникави, с по 3 - 5 по-тъмни ивици на външните дялове. Околоцветникът с власинки при отвора на тръбицата. Тичинките оранжеви, дръжките брадавичести, по-къси от прашниците. Стълбчето разсечено до средата на прашниците на 3, оранжево, равно на тичинките или малко по-дълго от тях. Семената кълбести, с къси четинковидни наръщения, жълтокафяви с по-светъл придатък и шев.

Изменчивост

var. violaceus Boiss. Fl. Or. V (1884) 112. Дяловете виолетови, външните с по 3 - 5 по-­тъмни ивици. Разпространен.

Период на цъфтеж: Цъфти: II - V.

Разпространение в България: Из сухи тревисти места и редки храсталаци из цяла България. Расте и над 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Балкански полуостров, Италия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

*   *   *

Crocus adamii

Частно съобщение
Ина,
По всички показатели, това е Crocus adamii. Но, може да бъде нещо съвсем ново! Моите колеги от Германия в тази момент работят с помощта на молекулярни изследвания на балканските популации на Crocus adamii, а моята асистентка работи сравнителни морфо-анатомични иследвания. Балканските популации са много различни от турските. Но, времето ще покаже. За сега, това е Crocus adamii :-)
Много поздрави,
Vladimir Ranjelovic

Благодарност към Проф., д-р Vladimir Ranjelovic за оказаната помощ

*   *   *

Overview

Full Name

Crocus adami J.Gay

Basionym of

Taxonomic status

synonym of Crocus biflorus subsp. adami (J.Gay) K.Richt.
From Checklist View – GBIF  www.gbif.org/species/3586112

*   *   *

Crocus biflorus subsp. adami (J.Gay) K.Richt.

This taxon is accepted by World Checklist of Selected Plant Families
Notes: Distribution: NW. Balkan Pen. to Iran

Found in

Bibliography

From e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:taxon:327162

*   *   *

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.