BGFlora.eu

 

Crocus chrysanthus Herb.

611 (7). C. chrysanthus Herb. Journ. Hort. Soc, II (1847) 385; C. sulphureus Grisb. Spic. Fl. Rum. Bith. II (1844) 373; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (4933) 114 — Златистоцветен минзухар

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Crocus L.
Вид: Crocus chrysanthus Herb.
Българско име: Златистоцветен минзухар

Описание:

Многогодишни растения. Грудко-луковицата почти сферична, обвивката съставена от твърди кожести люспи, разпаднати в долната част на пръстеновидни сегменти. Надземната част с цветовете 10 - 12 см. Листата 5 - 8, тясно линейни, със широк кил; (1/3 от петурата), късо ресничести, развиват се заедно с цветовете. Спа­тата двулистна, по-дълга от листните влагалища, стига до разперената част на околоцветника. Цветовете 1 - 3, златистожълти, по-рядко лимоненожълти или бели. Околоцветникът без власинки при отвора на тръбицата. Тичинките със жълти прашници и дръжки, първите два пъти по-дълги. Близалцата 3, червени, сплескани и стърчат малко над прашниците. Семената продъл­говати, на повърхността с къси четиновидни наръщения, малиновочервени.

Изменчивост

var. albidus G. Maw. Synops. Gen. Crocus: in Gard. Chron. New. Ser. Vol. XVI (1881) 722. Дяловете на околоцветника бели със жълтеникава основа. Североизточна България, Софийско.

Период на цъфтеж: Цъфти: II - V.

Разпространение в България: По тревисти места и из храсталаци: Североизточна, Югозападна и Южна България. Расте над 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Балкански полуостров, Мала Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.