BGFlora.eu

 

Crocus ollvieri J. Gay

613 (9). C. ollvieri J. Gay Bull. Feruss. XXV (1831) 319 ; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 108 — Оливиеров минзухар

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Crocus L.
Вид: Crocus ollvieri J. Gay
Българско име: Оливиеров минзухар

Описание:

Многогодишни растения. Грудко-луковицата почти сферична, с ципеста обвивка, разпадната в долната част на успоредни влакна. Надземната част заедно с цветовете 8 - 12 см, обвита само с листните влагалища. Листата 2 - 3, с неширок кил (1/3 – l/4 от петурата) и дълги реснички, развиват се заедно с цветовете. Спатата двулистна, по-дълга от влагалищата, почти равна на околоцветната тръбица. Цветовете 1 - 2, портокалово жълти, с продълговати тъни дялове, 2,5 – З см дълги. Тичинките оранжеви, с брадавичести дръжки. Стълбчето също оранжево, почти до основата на прашниците разсечено на 6 тънки дяла. Семената продълговати, голи, с къси брадавичести наръщения по  върхността, светло червено виолетови, а придатъкът и шевът по-тъмни.

Изменчивост

var. vitellinus Wahlenb. Isis XVI (1828) 101. Дяловете на околоцветника тясно ланцетни,
2 - 5 мм и 1,5 - 2 см дълги, заострени. Пловдивско, Варненско.

Забележка. Поради липса на материали от състава на флората отпадат Crocusspeciosus М. В., С. chrysanthus Herb. var. citrinus Vel., C. veluchensis Herb, var. orbelicus Stoj. et Stef.

Период на цъфтеж: Цъфти: II – IV.

Разпространение в България: Из светли храсталаци и по-сухи тревисти места в Южна Българея. Среща се и над 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Балкански полуостров, Цикладски острови

Защитен статус:  Видът е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

1.

2.

3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.