BGFlora.eu

 

Семейство Dipsacaceae

Семейство: Dipsacaceae
Род: Dipsacus L.
Българско име: Лугачкови


Описание:

1.    Венчето петразделно …………………………. ....................................................................................................................................................  2.
1*   Венчето четириразделно …………......................................................................................................................................................…………... 4.
2.  Общото ложе на съцветието без люспести прицветници; вън­шната чашка със ситни зъбци; вътрешната с 12 пересто космати четинки..... ........................................................................................................................................................................................................(5) Pterocephalus Vaill.
2*. Общото ложе на съцветието покрито с люспести прицветници; външната част с широк ципест ръб, назъбен по перваза си, вътрешната... чашка с 5 или 10 гладки или назъбени четинки ........................................................................................................................................... 3
3.     Вътрешната чашка с 5 четинки ......................................................................................................................................................... (6) Scabiosa L.
3*.   Вътрешната чашка с 10 четинки ............................................................................................................................................. (7) Tremastelma Raf.
4.    Общото ложе на съцветието с бодливи прицветници; стъблото и листата по жилките често пъти бодливи ….....………..  (2) Dipsacus L.
4*.   Общото ложе на съцветието с люспи или четинки, които не са бодливи; листата или стъблото без бодли ............................................... 5.
5.     Общото ложе покрито с власинки .................................................................................................................................................... (4) Knautia L.
5*.   Общото ложе покрито с люспести прицветници ................................................................................................................................................ 6.
6.    Листата, които обвиват съцветието, кожести или ципести (не са зелени) и не се различават от прицветните люспи; външната чашка с 8 зъбеца, а вътрешната — ресничеста …………………………………..................................................……………... (1) Cephalaria Schrad.
6*. Листата, които обвиват съцветието, тревисти, зелени и рязко се различават от прицветните люспи; външната чашка с 8 зъбеца, а............ вътрешната ресничеста         …………………. ……………………………………………………………………………………. (3) Succisa Neck.         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      
Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

РОДОВЕ:

Dipsacus L. - Лугачка

Knautia L. - Червеноглавче

Scabiosa L. - Самогризка

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.