BGFlora.eu

 

Семейство Equisetaceae

Семейство: Fam. Equisetaceae
Род: Equisetum L.
Българско име: Семейство хвощ

Описание:

Семейство Equisetaceae, понякога наричани семейство хвощ, е единственото запазено семейство от реда Equisetales, с един оцелял род Equisetum, който обхваща около двадесет вида. [1]

Еволюция и систематика

Equisetaceae е единственото оцеляло семейство на Equisetales, група с много вкаменелости на големи дървоподобни растения, които притежават оребрени стъбла, подобни на съвременните хвощи. Pseudobornia е най-старият известен роднина на Equisetum; той е нараснал в късния девон, преди около 375 милиона години и е определен по свой ред.

Всички живи хвощове са поставени в рода Equisetum. Но има някои изкопаеми видове, които не могат да бъдат отнесени към съвременния род. Equisetites и е „таксон за боклук“, обединяващ всякакви големи хвощове от мезозоя; почти сигурно е парафилетичен и вероятно би наложил да бъде включен в Equisetum. Но докато някои от видовете, поставени там, вероятно са прародители на съвременните хвощове, има съобщения за вторичен растеж в други еквинетити, и те вероятно представляват отделна и вече изчезналата линия от хвощ. Equicalastrobus е името, дадено на изкопаеми хвощ стробили, които вероятно най-вече или изцяло принадлежат към (стерилните) растения, поставени в Equisetites. [2] Equisetaceae e единственото оцеляло семейство на Equisetales, група с много вкаменелости на големи дървоподобни растения, които притежават оребрени стъбла, подобни на съвременните хвощове. Pseudobornia e най-старият известен роднина на Equisetum; той е видообразуван в късния девон, преди около 375 милиона години и е определен по своя ред.

Всички живи хвощове са поставени в род Equisetum. Но има някои изкопаеми видове, които не могат да бъдат отнесени съвременния род. Equisetites e „таксон за боклук“, обединяващ всякакви големи хвощове от мезозоя; почти сигурно е парафилитичен и вероятно би наложил да бъде включен в Equisetum. Но докато някои от видовете, поставени там, вероятно са прародители на съвременните хвощовеi, има съобщения за вторичен растеж в други еквинетии подобни, и те вероятно представляват отделна, и вече ивестна линия от хвощове. Equicalastrobus е името, ддено на изкопаем подобен хвощi, който вероятно най-вече или изцяло принадлежат към (стерилните) растения, поставени в Equisetites. [2]

From Wikipedia, the free encyclopedia

Родове

1.   Влагадищата с 3 до 5 едри зъбеца. Спороносните стъбла безхлорофилни и прости, по-късно позеленяват и се
разклоняват. Клонките разклонени « увиснали, събрани по много в прешлени .............................. (5) Е. sylvaticum
1*. Влагалищата с шест и повече ситни зъбчета; растения с други белези ................................................................. 2..
2.  Спрроносните стъбла безхлорофилни и прости. Безплодните хлорофилоносни и разклонени .......................... 3.
2*. Спороносните стъбла зелени, наподобяват безплодните ....................................................................................... 4.
3     Влагалищата с 6 до 12 ланцетни зъбеца ......................................................................................... (1) Е. arvense L.
3*. Влагалищата с 20 до 30 шиловиднн зъбеца ............................................................................. (2) Е. telmateia Ehrh.
4     Спороносният клас на върха тъп; стъблото гладко или почти .гладко .................................................................. 5.
4*. Споррносният клас с остър връх; стъблото обикновено грапаво ............................................................................ 6.
5   Влагалищата хуниевидни, неприлегнали, с до 10 зъбеца, с бял ципест ръб ................................. (4) Е. palustre L.
5*. Влагалищата почти цилиндрични с 15 - 30 зъбеца, почти без бял ръб, черни …….............…… (3) E.limosum L.
6  Влагалищата, разширени нагоре, обратно конични, завършващи със зъбчета, продължени в нишковидно, бяло,
ципесто, опадливо връхче; стъблото силно разклонено  . ...................................................  (6) Е. ramosissimum Desf.
6*. Горните влагалища прилегнали към стъблото, цилиндрични, с много къси, тъпи и черни зъбчета; стъблото
неразклонено ………………………….....................................................................................………… (7) Е. hiemale L .

От: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, том I, Изд. „Наука и Изкуство”, София, (1966)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  Wikipedia, the free encyclopedia, „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, том I, Изд. „Наука и Изкуство”, София, (1966)

РОДОВЕ:

Genus Equisetum L. - Хвощ

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.