BG Flora.eu

Семейство GENTIANACEAE  JUSS.

Семейство ТИНТЯВОВИ GENTIANACEAE JUSS.

Многогодишни до едногодишни голи тревисти растения с цели, срещуположни, рядко последователни, обикновено приседнали листа, без прилистници. Цветовете двуполови, 4—5-(по-рядко 6—12)-делни, правилни, рядко слабо неправилни, единични или в дихазни цимозни съцветия. Чашелистчетата сраснали, повече или по-малко разделени. Венчелистчетата обикновено 1/2 — 1/3 сраснали в тръбица. Венчето звъневидно или камбанковидно, често с придатъци между дяловете, в основата на венчелистчетата често с развити нектарници. Чашелистчетата и венчелистчетата обикновено остават при плода. Тичинките на брой колкото и венчелистчетата, редуващи се с тях; тичинковите дръжки тънки, често в основата разширени; прашниците свободни или сраснали, прикрепени с основата си. Плодникът от 2 сраснали плодолиста с горен едногнезден яйчник и многобройни семепъпки. Стълбчето нишковидно, с двуделно често опадащо близалце. Плодът тънко или плътно кожеста, разпукваща се на 2 дяла кутийка, рядко ягода. Семената дребни с малък зародиш. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно с издънки.

Родове:

Род   Gentiana L.

„Флора на НР Бълългария”, том VIII, БАН, София, (1982)

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.