BGFlora.eu

 

Семейство Geraniacea Juss. - Здравецови

Семейство: Geraniacea Juss.
Българско име: Здравецови
Описание:

Многогодишни или едногодишни тревисти растения, рядко малки полухрасти или храсти. Листата с прилистници, прости или сложни. Цветовете двуполови, правилни или неправилни, обикновено в цимозни съцветия. Чашелистчетата 5, свободни или по-рядко до средата сраснали. Венчелистчетата 5, свободни. Тичинките 10, всички фертилни или част от тях превърнати в стаминодии. Плодникът от 2—3 (5) плодолиста с горен петгнезден яйчник. Стълбчетата сраснали. Близалцата 5. Плодът суха разпадлива на 5 едносеменни дяла кутийка.

           Таблица за определяне на родовете
1.  Цветовете неправилни, задното чашелистче с шпора, сраснала с цветната дръжка…………………….. .*Мушкато —Pelargottium L'Hér.
1* Цветовете правилни, без шпора         ……………….………………2
2.  Листата дланевидни, рядко перести, цветовете единични или по два върху обща съцветна дръжка, плодните дялове с дъговидно или охлювидно извити осили         ……………………1. Здравец — Geranium L.
2* Листата перести, цветовете обикновено по 3—12 върху обща съцветна дръжка, плодните дялове със спирално завити около оста си

осили . …………………………………...2. Часовниче — Erodium L'Hér.


Източник: „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979)

РОДОВЕ:

Род Erodium L'HÉR.

Род Geranium L.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved