BG Flora.eu

СЕМЕЙСТВО  LILIACEAE Hall.

CEM. КРЕМОВИLILIACEAE HALL.

Многогодишни, тревисти растения, по-рядко полухрасти, храсти или дървета. При тревистите представители се наблюдават видоизменени подземни стъбла във вид на коренища, луковици, грудки или грудко-луковици. Надземно обикновено се развива изправено цветоносно стъбло. Листата с дръжки или без дръжки, с добре развити влагалища и линейни петури с успоредно жилкуване или ланцетни, елиптични петури с дъговидно жилкуване, рядко листните петури с друга форма или с мрежесто жилкуване. Цветовете единични или във връхни съцветия, двуполови, рядко еднополови, петкръгови с по три, два, рядко четири члена във всеки кръг. Повечето представители еднодомни растения, по-рядко двудомни. Околоцветникът в повечето случаи прост, актиноморфен (лъчисто симетричен), рядко слабо зигоморфен, ярко обагрен, венчевиден или невзрачен — чашковиден, състои се от свободни или сраснали в основата си околоцветни листчета. Тичинките на брой колкото околоцветните листчета (у нашите представители) или повече, свободни, прикрепени за цветното легло под плодника или дръжките им сраснали с околоцветника. Прашниците двугнездни. Плодникът един, с дебел горен тригнезден яйчник, по изключение яйчникът полугорен. При растенията с дву- и четиричленни кръга в цвета яйчникът дву- или четири- гнезден, с много (рядко 2—4) семепъпки във всяко гнездо. Стълбчето едно, с главесто близалце или близалцето дълбоко триразделно, по-рядко стълбчетата три. Плодът тригнездна кутийка, разпукваща се по преградите или по средата на външните им стени. Рядко плодът месест, ягодовиден. Семената с кълбовиден или завит зародиш. Кремовите растения виреят във всички части на земното кълбо.

Източник:

„Флора на Република България”, том  II, БАН, (1964)

Родове:

Genus Asphodelus BUL.html

Genus Allium BUL.html

Colchicum L. 

Genus Convallaria BUL.html

Genus Erythronium BUL.htm

Genus Muscari L._BUL

Genus Tulipa L. BUL.html

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.