BGFlora.eu

 

Семейство Malvaceae Juss.

Сем. LXXX. СЛЕЗОВИ — MALVACEAE JUSS.¹

Семейство: Malvaceae Juss.
Българско име: Слезови

Описание:

Дървета, храсти или тревисти растения, със слизести вещества. Листата последователни, цели или различно наделени и назъбени, често длановидно наделени, със свободни, обикновено рано опадващи прилистници. Цветовете многобройни, единични или по 2 - 14 (по-рядко повече) в пазвите на листата, във връхните части на стъблата и разклоненията понякога в гроздовидни, метличести и класоподобни съцветия; правилни, двуполови (при нашите представители), по-рядко двудомни или многодомни. Чашката обикновено двойна; външните чашелистчета от 3 до многобройни, свободни или сраснали; вътрешните 5 (3), свободни или обикновено сраснали. Венчелистчетата 5, свободни или леко сраснали в основата си и с основата на тичинковата тръбица; в цветната пъпка извити. Тичинките многобройни, рядко 5, обикновено в два кръга, външният кръг понякога превърнат в стаминодии, тичинковите дръжки на вътрешния кръг сраснали помежду си на различна височина в тичинкова тръбица, обхващаща яйчниците и стълбчетата; прашниците едногнездни, разтварящи се по дължина. Плодникът от три до много плодолиста с горен яйчник; семепъпките една до многобройни във всяко гнездо, обърнати, обикновено възходящи, по-рядко висящи или хоризонтални; стълбчетата толкова, колкото плодолистите или два пъти повече. Плодът сух, разпадащ се на многобройни плодни дялчета (мерикарпи) или разпукваща се кутийка, рядко ягодовиден. Плодните дялчета с гръбна и странични стени, разделени със закръглени или остри, понякога крилати ръбове. Семената с малко или без ендосперм, бъбрековидни, с прав или извит зародиш.

Таблица за определяне на диворастя щите и култивираните родове

 1 Чашката съставена от един ред листчета ..................................................... 1. Просфорник — Abutilon Mill.
1* Чашката двойна................................................................................ ................................................................ 2
2   Плодолистите 3 - 5, плодът кутийка .............................................................................................................. 3
2* Плодолистите най-малко 6, плодът сух, разпадлив ..................................................................................... 4
3   Външните чашелистчета 3, широко яйцевидни, дълбоко назъбени .................... .*Памук — Gossypium L.
3* Външните чашелистчета 6 - 13, линейни до линейно ланцетни, цели ................ 7. Грънче — Hibiscus L.
4  Външните чашелистчета 6 – 9 .......................................................................................................................... 5
4* Външните чашелистчета 3 ............................................................................................................................... 6
5  Тичинковата тръбица в напречно сечение закръглена; цветовете не повече от 30 мм в диаметър; плодните дялчета винаги едногнездни ............................................................................................................................ 3. Ружа — Althaea L.
5* Тичинковата тръбица в напречно сечение петоъгьлна; цветовете най-малко 30 мм  в диаметър; плодните дялчета непълно двугнездни, едното гнездо стерилно и отделено от другото с лъжлив ............................... 4. Алцея —Alcea L.
6  Външните чашелистчета сраснали от 1/3 до половината ...................................... 2. Лаватера — Lavatera L.
6* Външните чашелистчета свободни ................................................................................................................... 7
7   Плодните дялчета подути; венчелистчетата закръглени на върха ..... 6. Малвела — Malvella Jaub. et Spach
7* Плодните дялчета неподути; венчелистчетата врязани на върха до почти двуделни ...................................  ......................................................................................................................................................... 5.Слез — Malva L.
¹ Разработила М. Маркова.

Период на цъфтеж:
Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)

РОДОВЕ:

Genus Alcea L. BG.html - Алцея

Genus Althea L. BUL.html - Ружа

Genus Lavatera L. BUL.html - Лаватера

Genus Malva L. BUL.html - Слез

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.