BGFlora.eu

 

Семейство Onagraceae Juss.

Сем. XCI. ВЪРБОВКИ, ВЪРБОЛИКОВИ — ONAGRACEAE JUSS.¹

Семейство: Onagraceae Juss.
Род: Oenothera L.
Българско име: Върбовки, Върболикови

Описание:

Двугодишни или многогодишни (рядко едногодишни) тревисти растения, по-рядко полухрасти, храсти или дървета. Листата срещуположни или последователни, рядко в прешлени. Цветовете едно- или двуполови, правилни или слабо несиметрични, разположени пазвено, единични, в гроздове или класове, обикновено с тръбест или фуниевиден хипантий. Чашелистчетата 2, 4 или 5. Венчелистчетата 2, 4 - 5 или липсват. Тичинките 2 или 4 в един или 8 - 10 в два кръга. Яйчникът долен, 1 - 5-гнезден; стълбчето просто. Плодът кутийка, рядко ягода или сух неразпуклив. Семената бед ендосперм.

Таблица за определяне на родовете

1   Чашелистчетата, венчелистчетата и тичинките по 2, плодът неразпуклив, с 1 - 2 семена ......................... 3. Чаровница — Circaea L.
1* Чашелистчетата 4 - 5, венчелистчетата 4 - 5 или липсват, тичинките 4, 8 или повече; плодът ягода или многосеменна кутийка ................................................................................................................................................................................................................................ 2
2   Стъблото пълзящо, често вкореняващо се, чашелистчетата 4 - 5, отчасти запазващи се при плода, венчелистчетата 5 или липсват, тичинките 4 или 10 .............. .................................................................................................................................... 1. Лудвигия — Ludwigia L.
2* Стъблото изправено или възходящо, тичинките 8 ...................................................................................................................................... 3
3   Плодът ягода .................................................................................................................................................................. Обички — Fushsia L.
3* Плодът кутийка ............................................................................................................................................................................................... 4
4   Семената с хвърчилка ..................................................................................................................................... 2. Върбовка — Epilobium L.
4* Семената без хвърчилка ................................................................................................................................................................................. 5
5   Венчелистчетата жълти .......................................................................................................................................... Пупалка — Oenothera L.
5* Венчелистчетата розови до тъмночервено пурпурни ............................................................................................................ Clarkia Pursh
¹ Разработил Ив. Ганчев.

„Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1079)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1079)

РОДОВЕ:

Род Epilobium L. - Върбовка

Род Oenothera L. - Воден морач

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.