BGFlora.eu

 

Семейство Oxalidaceae R. BR.

Сем. LXIII. КИСЕЛИЧЕВИ, ОКСАЛИСОВИ — OXALIDACEAE R.BR.¹

Семейство: Oxalidaceae R. BR.
Българско име: Киселичеви, Оксалисови

Описание:

Многогодишни или едногодишни тревисти растения, понякога с месести, грудковидно задебелени корени, рядко полухрасти или храсти, много рядко неголеми дървета. Листата прости или сложни, със или без прилистници, последователни, рядко срещуположни или прешленести. Цветовете двуполови, правилни, единични или в сенниковидни съцветия. Чашелистчетата 5, свободни или в основата сраснали, запазващи се при плода. Венчелистчетата 5, свободни или в основата слабо сраснали. Тичинките 10, в два кръга, вън­шните с къси, вътрешните с дълги, често в основата сраснали дръжки. Плодни­кът от 5 плодолиста с горец 5-гнезден яйчник. Стълбчетата 5, обикновено с главести близалца. Плодът 5-гнездна кутийка, рядко ягода. Семената с ендосперм. Насекомно опрашващи се или самоопрашващи се растения, размно­жават се със семена и вегетативно.
¹ Разработила А. Петрова.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1979)

Род Oxalis L. - Киселиче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.