BGFlora.eu

 

Семейство Papaveraceae Juss.

Семейство: Papaveraceae Juss.

Българско име: Макови
Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, често с млечен сок. Листата последователни, в розетка, срещуположни или в прешлени; обикновено малко много пересто наделени, рядко целокрайни. Цветовете двуполови, правилни или неправилни; единични или сгрупирани в дихазии или гроздовидни съцветия. Чашелистчетата 2 (рядко 3), опадливи. Венче.листчетата  -  4 (2 + 2) или 5 - 6. Тичинките многобройни, 4 или 2, в два или повече кръга. Яйчникът горен едногнезден, двугнезден или непълно многогнезден от два или повече (3 - 20) плодолиста. Стълбчето късо или липсва. Близалцето нишковидно или конично, двуделно или многоделно, дяловете свързани с междинна мембрана, оформяща конус или плосък диск. Плодът линейно цилиндрична, яйцевидна до валчеста разпукваща се на 2 - 6 дяла или отваряща се с пори кутийка, рядко орехче. Семената многобройни, яйцевидни или бъбрековидни; гладки или мрежесто набръчкани или набраздени, с придатък или без такъв. Насекомо опрашващи се. Размножават се със семена.
Стопанско значение. Всички видове са в различна степен отровни, някои от тях се отличават с високо съдържание на разнообразни алкалоиди и тлъсти масла (в семената), поради което представляват голям стопански интерес и са култивирани от дълбока древност. Редица видове са добри декоративни растения.


Източник: 

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

РОДОВЕ:

Род Chelidonium L.

Род Corydalis Vent.

Род Papaver L.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.