BGFlora.eu

 

Семейство Polygalaceae R. BR.

Сем LXIX. ТЕЛЧАРКОВИ — POLYGALACEAE R. BR.¹

Семейство: Polygalaceae R. BR.
Българско име: Телчаркови

Описание:

Малки дървета, храсти и многогодишни или едногодишни тревисти растения с прости, последователни, по-рядко срещуположни или събрани в снопчета листа, при основата без прилистници или по-рядко с люсповидни или бодливи такива. Съцветието грозд, клас или метлица. Цветовете двуполови, неправилни. Чашката от 5 свободни или сраснали листчета, вътрешните 2 по-дълги от трите външни венчевидни (крилца); венчето от 3 - 5 нееднакви листчета, двете странични свободни (най-често недоразвити или липсващи), останалите три повече или по-малко сраснали с тичинковите дръжки, на върха често ресничесто наделени; тичинките 8, дръжките сраснали в тръбица, разцепена в долната си част. Плодникът от два плодолиста, с горен двугнезден яйчник, с по една семепъпка във всяко гнездо; стълбчето на върха двуделно, рядко главесто. Плодът сплесната гръбокоремно двугнездна кутийка, във всяко гнездо с по едно семе, орехче или плодосемка, със или без ендосперм и често с влакнест придатък. Насекомно опрашващи се растения.

¹ Разработили Ст. Кожухаров и А. Петрова.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)

РОДОВЕ:

Род Polygala L. - Телчарка

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.