BG Flora.eu

Семейство  ROSACEAE JUSS. -  РОЗОВИ

   Дървета, храсти и тревисти многогодишни, по-рядко едногодишни растения. Листата последователни, рядко срещуположни, прости или сложни, със запазващи се или опадливи прости, свободни или сраснали с листните дръжки прилистници, рядко прилистниците липсват. Цветовете единични или събрани в твърде разнообразни по вид съцветия, обикновено правилни, много рядко двустранно симетрични, двуполови, рядко еднополови или полигамии. Цветното легло плоско, изпъкнало или вдлъбнато, образуващо разнообразни по форма хипантии — паничковидни, делвичковидни, сферични, тръбести или с друга форма образувания, получени от срастването на цветното легло с основата на чашелистчетата и основата на тичинковите дръжки. Околоцветникът обикновено съставен от чашка и венче, понякога венчето липсва или чашката е двойна. Чашелистчетата обикновено 5. Венчелистчетата 5, по-рядко 4, 6, 8 или повече, понякога липсват. Тичинките 2 - 3 или 4 пъти повече от чашелистчетата или са в неопределен брой. Плодниците един до много, свободни или сраснали помежду си, понякога и с хипантия, горни, долни или полудолни в зависимост от степента на срастване. Стълбчетата свободни, по-рядко сраснали. Плодовете мехунки, орехчета, кутийки, костилкови, сборни костилкови, несъщински ягодовидни. Плодовете й семената имат различни приспособления за разнасяне от вятъра и животните.

Източнк:

"Флора на Н. Р. Република България'” том 5, БАН, София, (1973)

Родове:

Amygdalus L. - Бадем

Cotoneaster Medic. - Котонеастер

Crataegus L. - Глог

Fragaria L. - Ягода

Geum L. - Омайниче

Genus Rosa L. - Шипка

Genus Sorbus L. - Офика, Скоруша, Мукина

 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.