BGFlora.eu

 

Saxifragaceae Juss.

Семейство: Saxifragaceae Juss.
Род: Saxifraga L. 

Българско име: Каменоломкови


Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, храсти, рядко дървета. Листата последователни или срещуположни, понякога в приосновна розетка, цели или наделени, назъбени, напилени, по-рядко целокрайни, без прилистници. Цветовете двуполови, рядко еднополови, събрани в гроздовидни метличести или щитовидни съцветия, по-рядко единични. Околоцветникът съставен от чашка и венче, рядко прост - чашковиден, 5-, по-рядко 4- или до 10-делен. Цветното легло тръбесто, звънчевидно до дисковидно, малко или много сраснало с яйчника. Чашелистчетата 5, по-рядко 4, малко или много сраснали в основата. Венчелистчетата 5, по-рядко 4; свободни, рядко липсват. Тичинките обикновено два пъти повече от чашелистчетата и венчелистчетата, по-рядко равни на брой с тях или многобройни, понякога се развиват стаминодии. Плодникът от 2, по-рядко от 3 - 5 сраснали плодолисти, с горен, полудолен или долен яйчник, по-рядко плодолистите затворени поотделно. Стълбчетата на брой колкото плодолистите, по-рядко липсват; близалцата приседнали. Плодът многосеменна кутийка или ягода. Семената дребни, с изобилен ендосперм и малък изправен зародиш. Насекомо опрашващи се растения. Размножават се освен със семена още с развъдки, издънки, луковички.         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      

Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Родове:

Род Saxifraga L.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.