BGFlora.eu

 

Семейсво Tamaricaceae S. F. Gray

Сем. LXXXV. РАКИТОВИЦОВИ — TAMARICACEAE S. F. GRAY¹

Семейство: Tamaricaceae S. F. Gray
Българско име: Ракитовицови
Описание:

Вечнозелени или листопадни ниски дървета, храсти или полухрасти. Листата дребни, люсповидни или по-едри, ланцетни, целокрайни, без прилистници. Съцветията класовидни или метличести, рядко цветовете единични. Цветовете двуполови, много рядко еднополови; чашката и венчето 4 - 5 (7)- делни, розови или бели; тичинките 4 - 15; прикрепени върху диск, свободни или сраснали с дръжките си; яйчникът горен, с 3 - 4 стълбчета. Плодът кутийка, разпукваща се на 3 - 5 дяла. Семената много, голи или влакнести, с хвърчилка от власинки. Насекомно опрашващи се; размножават се със семена и вегетативни издънки.

¹ Разработил Е. Паламарев.

„Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

*     *     *     *     *

Tamaricaceae

The family Tamaricaceae is in the major group Angiosperms (Flowering plants).

www.theplantlist.org › browse › Tamaricaceae

*     *     *     *     *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

РОДОВЕ:

Род Tamarix L. - Ракитовица

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.