BGFlora.eu

 

Семейство Tiliaceae Juss.

Сем. LXXIX. ЛИПОВИ — TILIACEAE JUSS.¹

Семейство: Tiliaceae Juss.
Род: Tilia L.
Българско име: Липови

Описание:

Дървета и храсти, рядко тревисти растения. В кората и сърцевината с вместилища със слизести вещества. Листата прости, цели или длановидно наделени, при листниците дребни, рано опадващи. Цветовете събрани в прости или сложни дихазии, рядко по двойки или единични, правилни, двуполови (рядко след редукция — еднополови). Околоцветникът двоен, 5 - 7-делен, тичинките обикновено в два кръга от по 5 групи или многобройни без ясна граница между групите, рядко само 10; някои от групите или 5 тичинки видоизменени във венчевидни стаминодии; плодникът от два или много плодолисти, горен, дву- до многогнезден, стълбчето единично, с главесто близалце, рядко цветоложето се разраства в андрогинофор. Плодът многосеменна кутийка, при недоразвитие на някои семепъпки — дву- до едносеменно орехче. Семената с ендосперм.

¹ Разработили |Д. Йорданов | и Д. Пеев.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том XII, БАН, София, (1979)

РОДОВЕ:

Род Tilia L. BUL.html - Липа

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.