BGFlora.eu

 

Семейство Violaceae Batsch

Сем. LXXXIII. ТЕМЕНУГОВИ - VIOLACEAE BATSCH¹

Семейство: Violaceae Batsch
Род: Viola L.
Българско име: Теменугови

Описание:

Треви, полухрасти, рядко храсти, а по изключение лиани и дървета с прости, последователни, рядко срещуположни листа и неопадващи люсповидни или листовидни прилистници. Цветовете най-често единични и неправилни, рядко правилни, двуполови или еднополови. Чашелистчетата 5, свободни, често нееднакви помежду си, неопадващи, оставащи при плода. Венчелистчетата 5, свободни, нееднакви, обикновено опадващи, рядко неопадващи (изсъхват след цъфтежа). Тичинките 5, свободни или сраснали в тръбица или пресечен конус; прашниците двугнездни, изправени, отварящи се по две надлъжни линии от вътрешната страна, конективът разраснал на горния край в люспест придатък. Плодникът от 3 (2 - 5) плодолиста с париетална плацента и горен едногнезден яйчник, скрит между тичинките; семепъпките анатропни; стълбчето цяло; близалцето подобно на човка, главичка или дисковидно, двуделно и прочие. Плодът кутийка с кожест или слабо вдървенял перикарп, при някои тропични видове — ягода. Семената с прав зародиш.

¹ Разработил Д. Делипавлов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

РОДОВЕ:

Род Viola L. - Теменуга

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.