BGFlora.eu

 

Род Ajuga L.

Род 663 (2). СРЕЩНИЧЕ — AJUGA L.¹

L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 561; Gen. Pl., ed. 5 (1754) 246.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Ajuga L.
Българско име: Срещниче

Описание:

Многогодишни, двегодишни или едногодишни растения, рядко полухрасти. Стъблата четириръбести или заоблени, изправени, пълзящи или приповдигащи се. Листата събрани в приосновна розетка или стъблени, срещуполож­ни, последователни, приседнали, розетковите на дръжки, зелени, горните преминаващи в присъцветници, зелени или обагрени отгоре синьо, синьовиолетово. Цветовете двустранно симетрични, събрани по 2 - 6 в пазвите на ли­стата, образуващи дихазии или прешлени, сини, розови, бели, жълтокафеникави, кремавожълти. Чашката камбановидна, дълбоко 5-делна, зъбчетата равни или различни по дължина. Венчето неопадващо, тръбицата по-дълга от чашката; двете устни различни: горната къса, слабо изрязана до 2-делна или редуцирана; долната по-голяма, 3-делна, средният дял най-голям. Тичинките двусилни, с успоредни дръжки, значително по-дълги от горната устна, двете теки на прашниците отклонени една от друга. Стълбчето много късо (гинобазално), близалцето 2-делно. Орехчетата голи или слабо овласени, мреже­сто набръчкани.

Таблица за определяне на видовете

1   Листата пересто изрязани или 3-делни  .............. ............................... 1. Перестолистно срещниче — A. chamaepitys (L.) Schreber.
1* Листата цели, назъбени или целокрайни ............................................................................................................................................... 2
2   Цветовете сини, розови, червейикави или бели .................................................................................................................................... 4
2* Цветовете кафеникавожълти, кремавожълти, с пурпурни жилки, розови нишки или петна ………………………........................ 3
3   Стъблените листа приседнали, венечната тръбица разцепена на две .............. 3. Лаксманово срещниче — A. laxmanii (L.) Benth.
3* Стъблените листа на къси дръжки, венечната тръбица цяла ........................ 2. Върболистно срещниче — A. salicifolia (L.) Schreb.
4   Растения със стерилни издънки, долните прицветници по-дълги, горните по-къси от цветовете ………………………………... ………………………………………………………………………………………...…………….. 6. Пълзящо срещниче — A. reptans L.
4* Растения без стерилни издънки .............................................................................................................................................................. 5
5   Прицветниците и цветовете образуват съцветие с форма на четиристенна пирамида, често от основата на стъблото, чашката неравномерно копринесто влакнеста .............................................................................. 4. Пирамидално срещниче — A. pyramidalis L.
5* Прицветниците и цветовете образуват съцветие с конична форма в горната половина на стъблото; чашката просто и жлезисто влакнеста ……………………………………………………………………………………... 5. Женевско срещниче — A. genevensis L.
¹ Разработил Д. П е е в.


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Ajuga genevensis L. - Женевско срещниче

Ajuga reptans L. - Пълзящо срещниче

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.