BGFlora.eu

 

Род Anagallis L.

Род 600 (3). ОГНИВЧЕ - ANAGALLIS L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 148; Gen. PI. ed. 5 (1754) 73 incl. Centunculus L.

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Anagallis L.
Българско име: Огнивче

Описание:

Едногодишни или двегодишни тревисти растения. Стъблата изправени, пълзящи или приповдигащи се, разклонени в основата. Листата срещуположни или последователни, приседнали или на дръжки. Цветовете правилни на дръжки или приседнали. Чашката четири-  петделна, дяловете ланцетни, клиновидни. Венчето звънесто, по-голямо, равно или по-малко от чашката. Тичинковите дръжки голи или просто влакнести. Яйчникът горен, едногнезден. Стълбчето късо с главесто близалце. Плодната кутийка заоблена, отваряща се с полусферично капаче. Семената триръбести, гръбокоремно сплеснати, по повърхността брадавичести.

Стопанско значение. Лечебни растения. Отварата им се използува като лекарствено средство при заболяване на бъбреците. Отровни за дребните домашни животни поради съдържанието на гликозида цикламен. Плевели.

Таблица за определяне на видовете

I    Листата срещуположни, цветовете на 8—22 мм дълги дръжки .......... 1. Полско огнивче— A. arvensis L.
1* Листата последователни. Цветовете приседнали или на 0,5 - 0,8 мм дълги дръжки ............ ......................................................................................................... 2. Дребно огнивче — A. minimus (L.) Krause

„Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Anagallis arvensis L. - Полско огнивче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.