BGFlora.eu

 

Род Aquilegia L.

Род 292 (5). КАНДИЛКА — AQUILEGIA L.¹

L., Sp. PL ed. 1 (1753) 533; Gen. PI. ed. 5 (1754) 237.

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Aquilegia L.
Българско име: Кандилка

Описание:

Тревисти многогодишни растения. Коренището обикновено късо, по-рядко дълго, неначленено, с повече или по-малко мощни корени. Стъблата изправени, дървенисти. Листата спирално разположени, двойно или тройно перести. Цветовете връхни, увиснали, единични, рядко събрани в метлицовидни съцветия, двуполови, правилни. Дяловете на околоцветника 10, венчевидни, спирално разположени; вътрешният кръг от 5 околоцветни листчета с дълга насочена назад нектарна шпора. Тичинките многобройни, тези от вътрешните кръгове преминаващи в широки набръчкани стаминодии, разположени между тичинките и плодолистите. Плодолистите 5, рядко (8) 10, седящи, свободни, изправени, тесни, постепенно стеснени в еднакво дълго с тях стълбче. Плодът сборен, от многосеменни, свободни мехунки. Семената големи, гладки, блестящи, разположени в два реда. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена.

Стопанско значение. Отровни растения. A. vulgaris L. има инсектицидни свойства. Употребява се в бояджийството. Всички представители на рода са медоносни и се отглеждат като декоративни растения. Полу­чени са многобройни хибридни градински форми.

Таблица за определяне на видовете

1.   Цветовете виолетовосини, розови или по-рядко бели ……………………………………….. 1. Обикновена кандилка — A. vulgaris L.
1* Цветовете серножълти ……………..........................................................................……………… 2. Златиста кандилка — A. aurea Janka

¹ Разработила М. Маркова.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Aquilegia aurea Janka - Златиста кандилка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.