BGFlora.eu

 

Genus Arctium L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род:Arctium L. (Lappa Adans.)
Българско име: Репей


Описание:

Кошничките средно големи, почти кълбести. Обвивката съставена от керемидообразно наредени, шиловидно заострени и на върха си кукести листчета. Цветното легло покрито с четинки. Всичките цветове двуполови, с тръбесто венче. Плодовете длъгнести, сплескани и ръбести, малко нагърчени и покрити с петна. Хвърчилката се състои от къси, назъбени и лесно опадващи власинки. Високи, силно разклонени: двегодишни растения. Листата едри, сърцевидно-овални, едро назъбени и на долната си повърхност обикновено покрити с паяжина. Кошничките събрани в метлица, щитовидно или почти гроздовидно съцветие.

1.   Кошничките разположени почти в щитовидно съцветие ……….........................................................................................………… 2.
1*. Кошничките разположени почти в гроздовидно съцветие ………..........................................................................................………. 3.
2. Обвивката гола или почти гола. Всичките обвивни листчета зелени, шиловидни и на върха си кукесто завити ... (2) A. lappa L.....
2*. Обвивката покрита с гъста паяжина. Вътрешните обвивни листчета по-широки, линейно-ланцетни, обагрени червеникаво и на върха си не са завити кукесто . ………….....................................................……………………………………… .(1) A. tomentosum Mill..
3. Кошничките кълбести, до 2,5 см шиоки, покрити с тънка паяжина. Клонките прави. Плодовете до 6 мм дълги. Растение до 1,5 м.. високо ……………………… …………………………………………………......................................……….. (4) A. minus (Hill.) Bernh.
3*. Кошничките отгоре сплескани, 3 - 4 см широки и до 2,5 см дълги, голи. Клонките дълги, дъговидно извити. Плодовете 8 - 9 мм. дълги. Растение почти до 3 м високо ………………………………............................................………….. (3) A. vulgaris (Hill.) Evans.

2875. (1). A. tomentosum Mill. {Lappa /. Lam.) (Двегодишни растения ) — По буреняивите места, из храсталаците и др.; из цялата страна (1—). VI - IX.
2876. (2). A. lappa L. (A. majus Bemh.) (Двегодишни растения) — По буренливите места, из храсталаците и в горите; из цялата страна (1—). VI - X. (Т, Л, X). Фиг. 1453.
2877. (3). A. vulgaris (Hill.) A. Н. Evans (A nemorosum Lej., Lappa vulgaris Hill.) (Двегодишни растения) — В горите при Рилския манастир и в Габровския Балкан (2). VII - IX.
2878. (4). A. minus (Hill.) Bernh. {Lappa minor Hill.) (Двегодишни растения) — Из бунищата, пущинаците, край сградите и др. Разпространено (1). VI - VIII. (Т, Л, X). Фиг. 1454.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

ВИДОВЕ:

Arctium lappa L. - Обикновен репей

Arctium minus (Hill.) Bernh. - Малък репей

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.